Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 2165

 • Category

 • Year

 • Options

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2014

2013

 • CAES – akumulator energii współpracujący z OZE, – jako system racjonalnego zarządzania energią
  Publication

  - 2013

  Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na rynku energetycznym krajów europejskich a w szczególności Polski. Omówiono aspekty poprawy efektywności energetycznej, ściśle związanej z systemem białych certyfikatów, będących elementem wsparcia dla planowanych i zrealizowanych inwestycji. Opracowanie przedstawia również krótki opis wdrażania systemu zarządzania energią, mającego na celu poprawę stanu energetycznego budynku czy przedsiębiorstwa,...

  Full text in external service

 • CAES – Energy storage providing stability for national power system
  Publication

  - 2013

  This paper presents a short characteristics of the power system. It also describes various types of energy storage technologies. The suggested solution of accumulation and generation of electric power is based on the cooperation of gas turbine with Compressed Air Storage Energy systems – CAES. This analysis describes also various types of cooperation of CAES and renewable sources of energy, particularly wind power systems.

  Full text in external service

 • CAES – UKŁADY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU
  Publication

  - 2013

  Opracowanie przedstawia krótką charakterystykę systemu elektroenergetycznego, zawiera omówienie sposobów magazynowania energii. Proponowane rozwiązanie akumulacji oraz generacji energii elektrycznej oparte jest na współpracy turbiny gazowej z układem magazynowania powietrza CAES. Omówiono możliwe rodzaje współpracy siłowni CAES z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z siłowniami wiatrowymi.

 • Calculation Program Supporting Switched Capacitor DC-DC Charge Pump Design (CP Design Calculator) - Part III: Illustrative Examples
  Publication

  W pracy przedstawiono szereg przykładów użycia programu do obliczeń wspomagających projektowanie pompy ładunkowej, w tym syntezę układu kanonicznego i wyznaczanie wszystkich teoretycznie realizowalnych współczynników przetwarzania (wzmocnień napięciowych), rezystancję wyjściową zastępczą w różnych trybach pracy, sprawność energetyczną, wrażliwość na pojemności pasożytnicze, warunki początkowe w okresowym stanie ustalonym - do współpracy...

Alphabetical order