Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 2165

 • Category

 • Year

 • Options

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2010

2017

2015

2007

2006

 • Ca25Co22O56(OH)28: a layered misfit compound
  Publication
  • T. Klimczuk
  • H. Zandbergen
  • N. Van Der Pers
  • L. Viciu
  • V. Miller
  • M. Lee
  • R. Cava

  - MATERIALS RESEARCH BULLETIN - 2006

  W pracy przedstawiony został sposób syntezy (w warunkach wysokich ciśnień) nowego warstwowego związku o strukturze niedopasowanej (tzw. misfit). Dyskutowane są właściwości strukturalne i magnetyczne.

  Full text in external service

 • Cable stayed bridge over Vistula river in Plock. Dynamic analysis and site test
  Publication

  Budowę mostu przez rzekę Wisłę w Płocku ukończono w 2006 roku. Główne przęsło o długości 375 m zaprojektowano jako stalową konstrukcję podwieszoną. W celu weryfikacji konstrukcji zbudowano przestrzenny model MES. Badano zachowanie się konstrukcji mostu pod wpływem statycznego i dynamicznego obciążenia. W dalszym etapie przeprowadzono badania in - situ weryfikujące analizy numeryczne oraz założenia projektowe. Na bazie modelu MES...

 • Calculation of adiabatic potentials of Li2

  Informujemy o adiabatycznych krzywych energii potencjalnej cząsteczki litu. Nasze krzywe są stabelowane według odległości międzyatomowej od 3,2 a0 do 88a0. Porównujemy nasze wyniki teoretyczne z wynikami obliczonymi przez innych autorów oraz krzywymi energii potencjalnej wyprowadzonymi z eksperymentów. W naszym podejściu używamy metody konfiguracji wzajemnego oddziaływania, gdzie tylko elektrony walencyjne atomu Li są traktowane...

  Full text available

 • Calculation of self and mutual inductances of the switched reluctance machine mathematical model.
  Publication

  A mathematical model of the switched reluctance machine (SRM) in a drive system obtained using Lagrange's energy method and a method of calculation of self and mutual inductances of the SRM are presented in the paper. The self and mutual inductances are elements of Lagrange's function in generalised coordinates and have been calculated using the finite element method (FEM). Selected calculation results for the particular machine...

 • Calibration of the Chemcatcher passive sampler for the monitoring of priority organic pollutants in water
  Publication

  - ENVIRONMENTAL POLLUTION - 2006

  Na Univeristy of Portsmouth (UK) opracowano próbnik pasywny typu Chemcatcher, który może być stosowany do długotrwałego monitoringu organicznych zanieczyszczeń wody. Na działanie wszystkich próbników pasywnych wpływ mają warunki środowiskowe takie jak np. ruch wody czy temperatura. Przed użyciem próbnika Chemcatcher w badaniach polowych wymagana więc była wcześniejsza kalibracja w laboratorium. Przedstawiono wyniki serii doświadczeń...

2016

2014

2004

2012

2013

2011

2019

2002

2003

2009

2018

2008

 • Calculation of the propagation loss in urban radio-access systems
  Publication

  Zweryfikowano eksperymentalnie modele propagacyjne opracowane dla telefonii komórkowej w mieście, stosowane przy analizach projektowych systemów dostępowych. Przeprowadzono obszerne badania pomiarowe i zebrano prawie 19 tys. pomiarów. Na tej podstawie, stosując wielowymiarową analize regresji oraz zaproponowaną charakterystykę propagacyjną radiowych łączy dostępowych, opracowano nowy wielowariantowy model propagacyjny przeznaczony...

2005

 • Calibration and metrological approach.
  Publication

  - 2005

  Przedstawiono teraźniejsze podejście do procesu kalibracji. Różnorodność definicji dotyczących pomiarów w chemii analitycznej, nierzadko niekonsekwentnych, może wprowadzić w zakłopotanie. W pracy wyjaśniono pojęcia takie jak: kalibracja, substancje wykorzystywane do kalibracji, walidacja, niepewność materiałów odniesienia. Omówiono również pojęcie spójności pomiarowej w odniesieniu do procesu kalibracji.

Alphabetical order