Publications - Catalog Publications - MOST Wiedzy

Search

Catalog Publications

Filters

total: 1177

 • Category

 • Year

 • Options

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2020

 • Knowledge Management and Engineering with Decisional DNA
  Publication
  • E. Szczerbicki
  • C. Sanin
  • C. Oliveira
  • I. Shafiq
  • Z. Haoxi
  • F. Li
  • C. Toro
  • M. Grana
  • E. Sanchez
  • M. Bilal
  • M. Waris

  - 2020

  This is the first book on experience-based knowledge representation and knowledge management using the unique Decisional DNA (DDNA) technology. The DDNA concept is roughly a decade old, and is rapidly attracting increasing attention and interest among researchers and practitioners. This comprehensive book provides guidelines to help readers develop experience-based tools and approaches for smart engineering of knowledge, data and...

  Full text in external service

 • Knowledge risks inherent in business sustainability
  Publication

  Since the connection between business sustainability and knowledge risks has not been established in the literature so far, this paper provides a conceptual framework to demonstrate the possible impact of various knowledge risks on business sustainability and offers potential ways to manage and overcome these risks. The aim of this conceptual paper is to address two main questions: What are the potential effects of knowledge risks...

  Full text available

 • Knowledge-Based Virtual Modeling and Simulation of Manufacturing Processes for Industry 4.0
  Publication

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - 2020

  ABSTRACT Industry 4.0 aims at providing a digital representation of a production landscape, but the challenges in building, maintaining, optimizing, and evolving digital models in inter-organizational production chains have not been identified yet in a systematic manner. In this paper, various Industry 4.0 research and technical challenges are addressed, and their present scenario is discussed. Moreover, in this article, the novel...

  Full text in external service

2019

2018

 • Katechol - najważniejszy produkt pośredni szlaków biodegradacji węglowodorów aromatycznych

  Węglowodory aromatyczne to grupa toksycznych związków organicznych zdolnych do akumulacji w glebie i wodach gruntowych. Bardzo istotnym związkiem, ze względu na jego toksyczność oraz kluczowy udział w szlakach biodegradacji toksycznych węglowodorów aromatycznych, jest katechol. Katechol jest głównym intermediatem w szlakach biodegradacji węglowodorów monoaromatycznych. Pierścień katecholu ulega rozszczepieniu między dwiema grupami...

 • Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, cz. II Dzień dzisiejszy
  Publication

  Opisano infrastrukturę oraz aparaturę, jaka dysponuje Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG, a także realizowane granty i zlecenia. Omówiono stan kadrowy oraz rodzaje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę, a także kierunki dyplomowania oraz studia podyplomowe, kursy i letnie szkoły ścisle związane z Katedrą.

 • Kerogen to bitumen transformation with respect to host rock environment
  Publication

  - 2018

  Research focuses on analyzing the role of rock constituents in kerogen transformation. It includes mineral and organic matter characterization, kerogen and bitumen isolation, quantification, and determination of the critical factors of transformation ratio concerning generating mobile versus less mobile hydrocarbons. The results indicate that the ratio mainly depends on the distribution and type of kerogen in the basin, and secondly...

  Full text in external service

 • Key issues in modeling and optimization of lignocellulosic biomass fermentative conversion to gaseous biofuels

  The industrial-scale production of lignocellulosic-based biofuels from biomass is expected to benefit society and the environment. The main pathways of residues processing include advanced hydrolysis and fermentation, pyrolysis, gasification, chemical synthesis and biological processes. The products of such treatment are second generation biofuels. The degree of fermentation of organic substances depends primarily on their composition...

  Full text in external service

 • KEYSTONE WG2: Activities and Results Overview on Keyword Search
  Publication

  In this chapter we summarize activities and results achieved by the Keyword Search Working Group (WG2) of the KEYSTONE Cost Action IC1302. We present the goals of the WG2, its main activities in course of the action and provide a summary of the selected publications related to the WG2 goals and co-authored by WG2 members. We concludewith a summary of open research directions in the area of keyword search for structured data.

  Full text in external service

 • Kinetics of nitrogen removal processes in constructed wetlands
  Publication

  The aim of this paper is to present a state-of-the-art review of the kinetics of nitrogen removal in constructed wetlands. Biological processes of nitrogen removal from wastewater can be described using equations and kinetic models. Hence, these kinetic models which have been developed and evaluated allow for predicting the removal of nitrogen in treatment wetlands. One of the most important, first order removal model, which is...

  Full text available

 • Kinetics of pollutants removal in hybrid treatment wetlands – Case study comparison
  Publication

  - ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018

  Recent years have seen an increasing interest in hybrid constructed wetland (HCW) systems for domestic sewage treatment. This paper is focused on kinetics of removal of the main pollutants occurring in wastewater i.e. organics expressed as chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand and total nitrogen. The purpose of the article is to compare different HCW configurations in terms of mass removal rates (MRR) and removal rate...

  Full text in external service

 • Kinetics study of the fully bio-based poly(propylene succinate) synthesis. Functional group approach

  Currently, the increasing importance of the bio-based chemical compounds development is visible in the polymer chemistry, chemical engineering and materials science. It is well-known that the various purity level and different contaminants characterize petrochemical-based compounds compared to their biobased counterparts. Therefore, it is necessary to find out the contaminants impact on the bio-based monomers synthesis. One of...

  Full text in external service

 • Klasyfikator rozmyty użyteczny we wstępnym doborze profili łopatkowych turbin parowych

  W artykule przedstawiona została próba stworzenia wstępnego modelu klasyfikatora rozmytego użytecnego we wstępnym doborze profili łopatkowych turbin parowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania dokonywany jest na podstawie parametrów przepływu czynnika przez wieńce turbiny. Tego typu narzędzie decyzyjne może okazać się przydatne zarówno w przypadku modernizacji istniejących już obiektów, w których zdiagnozowane uszkodzenia wymuszają...

 • Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych
  Publication

  Utrzymywanie czystości i higieny w obiektach ochrony zdrowia jest nieodłącznym elementem troski o zdrowie pacjentów i personelu medycznego. W szpitalu codziennie nawet kilkudziesięciu pacjentów może być poddawanych zabiegom operacyjnym, czasem skomplikowanym, trwającym długo i wymagającym dużego wysiłku od personelu medycznego i lekarzy operatorów. Podczas zabiegów inwazyjnych – szczególnie trudnych i długotrwałych – poziom emisji...

 • Kluczowe zagadnienia procesu recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych I i II generacji

  W ramach technologii fotowoltaicznych wyróżniamy obecnie trzy generacje ogniw fotowoltaicznych. Pierwsza z nich to ogniwa z mono- i polikrystalicznego krzemu (c-Si), druga obejmuje ogniwa wykonane na bazie technologii cienkowarstwowej, zarówno z krzemu amorficznego (a-Si) jak i diseleneku indowo-miedziowo-galowego (CIGS), tellurku kadmu (CdTe) oraz arsenku galu (GaAs). Trzecia generacja to najnowsze technologie, takie jak: organiczne...

 • Knowledge management approaches among KIBS companies and their determinants – case study analysis
  Publication

  - 2018

  This paper aims to present knowledge management (KM) approaches manifested by knowledge intensive business service (KIBS) companies together with their potential determinants (company size, type of services offered, and organizational structure). In particular, two types of approaches have been selected and examined, i.e. emergent KM approach and deliberate KM approach. Indeed, although KM approaches have been abundantly investigated...

  Full text available

 • Knowledge Management Approaches of Small and Medium-Sized KIBS Firms: a Descriptive Analysis of Four Countries
  Publication
  • V. Alexandru
  • A. Andrei
  • E. Bolisani
  • J. Cegarra Navarro
  • M. Paiola
  • E. Scarso
  • E. Vatamanescu
  • M. Zięba

  - 2018

  Purpose –There is evidence that small and medium sized enterprises (SMEs) do not manage knowledge the same way as large firms, and that they approach knowledge management (KM) in various ways. However, the literature on this topic is still scarce and fragmented. In order to fill this gap, the paper aims to single out and discuss the different features that characterize the approaches to KM adopted by small companies. Design/methodology/approach...

  Full text available

 • Knowledge Risk Management in Organizations
  Publication

  - 2018

  Purpose – Shorter product life cycles, greater demands from consumers for sustainable and eco-friendly products and services, and thus the need for constant market observation make today’s business environment a rather complex one, the one that is characterized not only by a number of opportunities but also by a number of risks. These risks are increasingly related to knowledge which, in turn, underlines the need for an updated...

  Full text available

 • Knowledge Risks in the Sharing Economy
  Publication

  - 2018

  This chapter presents a theoretical analysis of potential risks connected with knowledge that organizations operating in the sharing economy might potentially face. Nowadays, it can be stated that an increasing amount of individuals and organizations participate in sharing and exchanging data, information, and knowledge, as well as physical goods and services (Botsman & Rogers, 2011). The development of the sharing economy has...

  Full text in external service

 • Kolejne spotkanie mechaników technologów
  Publication

  Omówiono przebieg zjazdu absolwentów rocznika 1969-1974 Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej, który odbył się na Wydziale Mechaniczny 20 października 2017 roku. Absolwenci ci ukończyli magisterskie pięcioletnie studia dzienne, a egzaminy dyplomowe odbyły się jesienią 1974 roku. W zjeździe wzięło udział 38 koleżanek i kolegów oraz zaproszeni goście z wydziału i Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

  Full text in external service

 • Kompensacja skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej o zmiennej wydajności z rozrządem krzywkowym
  Publication

  - 2018

  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis matematyczny, badania i symulacja mechanizmu kompensacji skoków ciśnienia w pompie tłoczkowej z rozrządem krzywkowym typu PWK. W rozprawie przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne pomp tłokowych, kładąc szczególny nacisk na przedstawienie stosowanych w nich mechanizmów rozrządu i kompensacji skoków ciśnienia. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zasadę działania pompy PWK będącej...

  Full text available

 • KOMPOZYTOWY MOST DLA PIESZYCH OD KONCEPCJI DO WDROŻENIA

  W pracy przedstawiono historię powstania pierwszej zaprojektowanej i wykonanej przez polski zespół jednoelementowej kładki wytworzonej w całości z kompozytów polimerowych FRP. Konsorcjum realizujące projekt tworzyli: Politechnika Gdańska (lider), Wojskowa Akademia Techniczna i firma Roma Sp. z o.o. Przedsięwzięcie, któremu nadano akronim FOBRIDGE, zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o numerze:...

 • Komputacyjne narzędzi w projektowaniu systemów zieleni miejskiej jako elementu rewitalizacji.

  Przestrzenie zielone są integralnym elementem miejskich struktur zurbanizowanych. Stanowią nie tylko miejsce wypoczynku ich użytkowników, lecz również pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i zdrowie. Efekt działania tych przestrzeni jest tym lepszy im płynniej tworzą większe założenia – ciągi zieleni. Wprowadzanie zieleni miejskiej może i powinno stanowić jeden z podstawowych elementów rewitalizacji. Często jednak zieleń projektowana...

  Full text available

Alphabetical order