Design and optimization of IIR digital filters with non-standard characteristics using continuous ant colony optimization algorithm - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Design and optimization of IIR digital filters with non-standard characteristics using continuous ant colony optimization algorithm

Abstract

W pracy przedstawiono metodę projektowania i optymalizacji stabilnych filtrów cyfrowych IIR o niestandardowych charakterystykach amplitudowych, przy zastosowaniu ''mrówkowego'' algorytmu optymalizującego ACO. W proponowanej metodzie (nazwanej ACO-IIRFD), wprowadzono dynamiczne zmiany parametrów. Dzięki tym zmianom parametrów filtru cyfrowego możliwe jest uzyskanie małych odchyłek charakterystyk między założonymi i aktualnymi. Stosując tę metodę zaprojektowano trzy rodzaje filtrów cyfrowych IIR o charakterystykach: liniowo-opadającej, liniowo-narastającej i nieliniowo-narastającej, które mogą mieć zastosowanie w korektorach amplitudowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Artificial Intelligence : theories, models and applications : proceedings of 5th Hellenic Conference on AI, Syros, Greece, October 2008 strony 395 - 400
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Słowik A., Białko M.: Design and optimization of IIR digital filters with non-standard characteristics using continuous ant colony optimization algorithm // Artificial Intelligence : theories, models and applications : proceedings of 5th Hellenic Conference on AI, Syros, Greece, October 2008/ ed. eds. J. Darzentas, G. A. Vouros [et al]. Berlin/Heidelberg: Springer, 2008, s.395-400
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags