Zespół Systemów Decyzyjnych i Robotyki - Research Potential - Bridge of Knowledge

Search

Business contact

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Zdzisław Kowalczuk

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Michał Czubenko

Michał Czubenko

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Wojciech Jędruch

Wojciech Jędruch

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Tomasz Merta

Tomasz Merta

dr inż.
Photo of mgr inż. Karol Szymański

Karol Szymański

mgr inż.
Photo of dr inż. Jakub Wszołek

Jakub Wszołek

dr inż.

Research topics

Automatyka i Robotyka, która posiada silne posadowienie w matematycznej Teorii Systemów i Teorii Sterowania, już w połowie ubiegłego stulecia zaistniała w powszechnej świadomości jako Cybernetyka, która – kontynuując czerpanie wiedzy ze zjawisk istniejących w świecie natury – przekształciła się w Sztuczną Inteligencję, ciągle nie przestaje być dynamicznie rozwijającą się dziedziną z gruntu interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z wielu innych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można zarówno Matematykę, Fizykę, Biologię, Fizjologię oraz ich emanacji w postaci Sztucznej Inteligencji, Inteligencji Obliczeniowej oraz Zespołowej, jak i Teorię Sterowania, Teorię Sygnałów i Systemów, Teorię Decyzji, Informatykę, Telekomunikację, Elektronikę i Mechanikę, oraz jej połączenie w postaci Mechatroniki. Automatyka i Robotyka jest wymagającą nowoczesną dyscypliną naukowo-techniczną, która dla rozwiązywania złożonych problemów praktycznych związanych z budową technicznych urządzeń sterujących obiektami i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem, nie może nie dbać o rozwój odpowiednich teorii. W praktyce bowiem obserwujemy, że do rozwiązywania rzeczywistych (przemysłowych) problemów brak jest stosownej teorii.

Oferta Usługowa

 • rozwój praktycznych metod, narzędzi i kompletnych systemów sterowania, diagnostyki i podejmowania decyzji realizowanych komputerowo
 • systemy wykrywania przecieków w rurociągach przemysłowych z uwzględnieniem komputerowych systemów modelowania i symulacji sieci transmisyjnych
 • systemy decyzyjne oparte na inteligencji obliczeniowej ( w tym autonomiczne systemy sterowania robotami mobilnymi oraz awatarami oparte na wzorcach antropoidalnych)
 • budowa biomanipulatów i zespołów robotów mobilnych
 • Wieloczujnikowa radarowe systemy obserwacji obiektów latających
 • systemy monitoringu oraz inteligentnego i energooszczędnego zarządzania obiektami przemysłowymi oraz budynkami prywatnymi oparte na specjalnych sieciach komputerowych

Research methods

 • modelowania, identyfikacji i diagnostyki procesów
 • systemów sterowania
 • sztucznej inteligencji
 • optymalizacji z wykorzystaniem metod obliczeniowych, algorytmów genetycznych
 • zastosowania systemów wizyjnych w robotyce
 • systemów wspierania decyzji
Zajęcia dydaktyczne prowadzone się w laboratoriach m.in.:
 • Komputerowych Systemów Automatyki
 • Programowalnych Sterowników Logicznych
 • Robotów Mobilnych
 • Sterowania Analogowego
 • Techniki Cyfrowej

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 407 times