Search results for: ANALYTICAL PROCEDURES - MOST Wiedzy

Search

Search results for: ANALYTICAL PROCEDURES

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (55)

Search results for: ANALYTICAL PROCEDURES

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (7)

Search results for: ANALYTICAL PROCEDURES

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Business Offer

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Business Offer

  Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

 • Piotr Grudowski

  Business Offer

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

Other results Pokaż wszystkie wyniki (107)

Search results for: ANALYTICAL PROCEDURES