Search results for: SOLAR CELLS - MOST Wiedzy

Search

Search results for: SOLAR CELLS

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (22)

Search results for: SOLAR CELLS

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: SOLAR CELLS

  • Laboratorium Nanomateriałów CZT

    Business Offer

    Badanie właściwość powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych

  • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

    Business Offer

    TBC Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

Other results Pokaż wszystkie wyniki (79)

Search results for: SOLAR CELLS