Search results for: automatic system, optical measurements, measurements of biological tissues - MOST Wiedzy

Search

Search results for: automatic system, optical measurements, measurements of biological tissues

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (98)

Search results for: automatic system, optical measurements, measurements of biological tissues

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (27)

Search results for: automatic system, optical measurements, measurements of biological tissues

 • Laboratorium Materiałów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Business Offer

  Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:; • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,; • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów...

 • Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów

  Business Offer

  Zespół specjalistycznych urządzeń pozwala dokonywać syntezy diamentu mikro- i nanokrystalicznego oraz diamentu domieszkowanego borem i azotem do zastosowań w optoelektronice oraz nanosensoryce. Domieszkowany borem nanodiament (BDD) jest obecnie najwydajniejszym materiałem półprzewodnikowym do zastosowania w wytwarzaniu biosensorów elektrochemicznych. Laboratorium może otrzymywać ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody...

 • Laboratorium Nanomateriałów CZT

  Business Offer

  Badanie właściwość powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych

Other results Pokaż wszystkie wyniki (1962)

Search results for: automatic system, optical measurements, measurements of biological tissues

 • Automatic system for optical parameters measurements of biological tissues

  In this paper a system allowing execution of automatic measurements of optical parameters of scattering materials in an efficient and accurate manner is proposed and described. The system is designed especially for measurements of biological tissues including phantoms, which closely imitate optical characteristics of real tissue. The system has modular construction and is based on the ISEL system, luminance and color meter and...

  Full text in external service

 • Mariusz Kaczmarek dr hab. inż.

  Received M.Sc., Eng. in Electronics in 1995 from Gdansk University of Technology, Ph.D. in Medical Electronics in 2003 and habilitation in Biocybernetics and Biomedical Engineering in 2017. He was an investigator in about 13 projects receiving a number of awards, including four best papers, practical innovations (7 medals and awards) and also the Andronicos G. Kantsios Award and Siemens Award. Main research activities: the issues...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  Zdzislaw Kowalczuk received his M.Sc. degree in 1978 and Ph.D. degree in 1986, both in Automatic Control from Technical University of Gdańsk (TUG), Gdańsk, Poland. In 1993 he received his D.Sc. degree (Dr Habilitus) in Automatic Control from Silesian Technical University, Gliwice, Poland, and the title of Professor from the President of Poland in 2003. Since 1978 he has been with Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics...

 • Jacek Rumiński dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa   2016   2002   1995   1991-1995 Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób” Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina...

 • Applications of Raman spectroscopy for detection of selected substances in tissues

  Publication

  - 2019

  This dissertation explores the applications of Raman spectroscopy for biological tissue analysis. Basics of Raman and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) are described, along with an analysis of the literature on biodetection and non-invasive blood analysis with emphasis on glucose detection. Instrumentation for Raman measurements is described. The sources of noise and interferences occurring in biological tissue measurements...