Search results for: bearing failures - MOST Wiedzy

Search

Search results for: bearing failures

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (13)

Search results for: bearing failures

  • Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

    Katedra prowadzi prace badawcze dotyczące projektowania siłowni okrętowych oraz ich systemów. Działalność ta obejmuje: projektowania siłowni okrętowych z uwzględnieniem niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów optymalizacji.

  • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

    * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

  • Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

    * Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących * Metody pomiaru impedancji zwarciowej * Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych * Pomiary dla diagnostyki medycznej * Ocena niepewności pomiaru * Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (4)

Search results for: bearing failures

Other results Pokaż wszystkie wyniki (23)

Search results for: bearing failures