Search results for: blended e-learning - MOST Wiedzy

Search

Search results for: blended e-learning

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (100)

Search results for: blended e-learning

 • Zespół Katedry Geodezji

  Research Potential

  INTRODUCTION Geodesy has always contributed the GUT scientific profile besides the wars and political changes. The present-day geodesy transfers itself enormously. New measuring instruments and new challenges make geodesy not only the art of Earth measurement but the contributor of the following scientific disciplines: „Civil engineering and transportation”, „Sciences on Earth and Environment”, „Social-economic geography and spatial...

 • Zespół Katedry Sztuk Wizualnych

  Research Potential

 • Zespół Teleinformatyki

  Research Potential

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (23)

Search results for: blended e-learning

Other results Pokaż wszystkie wyniki (4050)

Search results for: blended e-learning

 • Employing Blended E-Learning to Improve Rate of Assignments Handing-In

  Publication

  - 2011

  It has been observed that students hand in homework assignments at a notably low rate in introductory C programming course. A survey has revealed that the real issue was not student learning but instructor work organization. Based on survey results, the physical course has been complemented with an e-learning component to guide the homework process. Assignment handing-in rate significantly improved, as e-learning allowed the homework...

  Full text in external service

 • E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne

  Publication

  E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim jest poradnikiem metodycznym przeznaczonym dla nauczycieli akademickich, którzy interesują się e-learningiem i blended learningiem, czyli nauczaniem komplementarnym. Skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – zarówno do osób mających już własne doświadczenia, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metodyki, jak i do nauczycieli, którzy o e-learningu tylko słyszeli...

 • Open source solution LMS for supporting e-learning/blended learning engineers

  Publication

  - 2005

  W artykule zaprezentowano darmowe systemy zarządzania kształceniem na odległość wspomagające e-learningowe/mieszane nauczanie inżynierów. Pierwszy system TeleCAD został opracowany w ramach projektu Leonardo da Vinci (1998-2001). System TeleCAD był propozycją w projekcie V Ramowy CURE (2003-2006). W roku 2003 dzięki projektowi Leonardo da Vinci EMDEL (2001-2005) Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej wybrało system...

 • Some aspects of blended-learning education

  Publication

  - 2009

 • Blended Learning in Teaching Safety of Electrical Installations

  Publication

  Blended learning becomes more commonly used in teaching information technology or other subjects, which involve practice in computer laboratories. In case of subjects with no access to computer rooms blended learning supports lecturing and teaching classes e.g. interactive lessons. The article presents the use of blended learning forms in Gdansk University of Technology in teaching the subject of Safety of Electrical Installations....

  Full text in external service