Search results for: chitosan - MOST Wiedzy

Search

Search results for: chitosan

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: chitosan

  • Laboratorium Materiałów Polimerowych

    Business Offer

    Laboratorium jest wyposażone w:; • plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa, ; • młot do badań udarności materiałów, ; • wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych,; • zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych;

Other results Pokaż wszystkie wyniki (62)

Search results for: chitosan