Search results for: chromatografia gazowa - MOST Wiedzy

Search

Search results for: chromatografia gazowa

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (6)

Search results for: chromatografia gazowa

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: chromatografia gazowa

 • Laboratorium Materiałów Polimerowych

  Business Offer

  Laboratorium jest wyposażone w:; • plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa, ; • młot do badań udarności materiałów, ; • wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych,; • zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych;

Other results Pokaż wszystkie wyniki (121)

Search results for: chromatografia gazowa

 • Wielokapilarna chromatografia gazowa

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono budowę i charakterystykę analityczną nowego typu kolumn dochromatografii gazowej. Omówiono cechy odróżniając wielokapilarne kolumny dochromatogragii gazowej od innych typów kolumn chromatograficznych. Wskazanona możliwości ich zastosowania oraz korzyści wynikające z ich wykorzystania.

 • Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka.

  Publication

  Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy ? najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej,...

 • Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa - nowoczesne narzędzie analityczne

  Publication

  - Analityka: Nauka i Praktyka - 2011

  W pracy przedstawiono informacje o:- zasadzie działania wielowymiarowego chromatografu gazowego;- opisie procesu rozdzielania dla techniki GCxGC;- budowie modulatorów jako niezbędnego elementu zestawu do GCxGC.

 • Chromatografia gazowa jako skuteczne narzędzie kontroli procesu wytłaczania

  Praca stanowi literaturowy przegląd możliwości wykorzystania chromatografii gazowej (GC) jako narzędzia kontroli procesu wytłaczania materiałów polimerowych. Przedstawiono charakterystykę techniki GC oraz możliwości, jakie niesie ze sobą kontrola fazy gazowej uwalnianej podczas przetwórstwa materiałów polimerowych. Na podstawie dotychczas opublikowanych prac badawczych omówiono techniki i metody wykorzystywane do izolacji lotnych...

 • Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa-nowoczesne narzędzie analityczne. Cz II. Aparatura.

  Publication

  - Analityka: Nauka i Praktyka - 2011

  Techniki chromatograficzne od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na szeroki zakres praktycznego zastosowania.Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa staje się obecnie skutecznym i wszechstronnym narzędziem analitycznym ze względu na swoje niewątpliwe zalety w analizie próbek o bardzo złożonym składzie. W pracy omówiono podstawy techniki kompletnej wielowymiarowej chromatografii gazowej (GCxGC), detektory,...