Search results for: elektromobilność - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: elektromobilność

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (3)

Search results for: elektromobilność

 • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  * Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego * Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne * Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej * Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania * Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów * Redukcja zużycia energii...

 • Katedra Elektroenergetyki

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Katedra Zarządzania

  Research Potential

  * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (10)

Search results for: elektromobilność

 • Charakterystyka autonomiczności trolejbusów – nowe doświadczenia w elektromobilności miejskiej

  Publication

  - Logistyka - Year 2015

  Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet...

 • Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii

  Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedy-cja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.

  Full text available to download

 • Leszek Jarzębowicz dr hab. inż.

  Leszek Jarzebowicz received the M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees from Gdansk University of Technology (GUT), Poland, in 2005, 2010 and 2019, respectively. His research areas include control and modeling of electric drives, diagnostics of railway vehicles, analysis of energy efficiency in electrified transport, and microprocessor implementation of control algorithms. His teaching interests focus on electric vehicles, electrical engineering...

 • Elektromobilność [2022/23]

  e-Learning Courses
  • L. Jarzębowicz
  • A. Jakubowski

  Kurs związany z przedmiotem obieralnym Elektromobilność, prowadzonym dla studentów studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika.

 • Elektromobilność [2021/22]

  e-Learning Courses
  • J. Skibicki
  • L. Jarzębowicz
  • M. Bartłomiejczyk

  Kurs związany z przedmiotem Elektromobilność, prowadzonym dla studentów studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika.