Search results for: hydrophobic membranes - MOST Wiedzy

Search

Search results for: hydrophobic membranes

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (9)

Search results for: hydrophobic membranes

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (1)

Search results for: hydrophobic membranes

  • Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów

    Business Offer

    Zespół specjalistycznych urządzeń pozwala dokonywać syntezy diamentu mikro- i nanokrystalicznego oraz diamentu domieszkowanego borem i azotem do zastosowań w optoelektronice oraz nanosensoryce. Domieszkowany borem nanodiament (BDD) jest obecnie najwydajniejszym materiałem półprzewodnikowym do zastosowania w wytwarzaniu biosensorów elektrochemicznych. Laboratorium może otrzymywać ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (28)

Search results for: hydrophobic membranes