Search results for: mosty - MOST Wiedzy

Search

Search results for: mosty

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (10)

Search results for: mosty

 • Zespół Katedry Transportu Szynowego i Mostów

  Research Potential

  Description The scientific activity of the Rail Transportation Team, headed by prof. Eligiusz Mieloszyk, covers diagnostics of track superstructures, transportation capacity of railway infrastructure, risk management in transportation and satellite measurements. The scientific works of the Bridge Team concern design theory, construction and maintenance of bridges and engineering structures. The team conducts works based on numerical...

 • Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

  Research Potential

  Description In order to meet the requirements for engineers to face increasingly high challenges it is necessary to search for novel, innovative solutions. A structure is bound to increase its magnitude, height, durability and strength, its cost and erection time. These are the ongoing challenges to face for the Department of Mechanics of Materials headed by prof. Krzysztof Wilde. The scientific and research interests of the Department...

 • Zespół Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

  Research Potential

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: mosty

 • Laboratorium Badań Terenowych

  Business Offer

  diagnostyka obiektów mostowych i inżynierskich: badania in situ, próbne obciążenia, monitoring i identyfikacja konstrukcji, zaawansowane analizy teoretyczne i obliczeniowe

 • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Business Offer

  Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (192)

Search results for: mosty