Search results for: odwzorowania gladkie - MOST Wiedzy

Search

Search results for: odwzorowania gladkie

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (50)

Search results for: odwzorowania gladkie

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (7)

Search results for: odwzorowania gladkie

 • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP

  Business Offer

  sześcienna jaskinia rzeczywistości wirtualnej (czyli pomieszczenie, którego ściany są ekranami do projekcji stereoskopowej, ang. CAVE), wstawiany do jaskini przezroczysty sferyczny symulator chodu (czyli sfera obrotowa pozwalająca człowiekowi niczym chomikowi w kołowrotku na chód w miejscu).

 • Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

  Business Offer

  Programowalne układy napędowe zasilane przekształtnikowo ze sterowaniem mikroprocesorowym

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Business Offer

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Other results Pokaż wszystkie wyniki (267)

Search results for: odwzorowania gladkie

 • Jak gładkość generuje punkty periodyczne

  Publication

  Jednym z ważnych problemów teorii układów dynamicznych i topologii jest pytanie, jaka jest najmniejsza liczba punktów stałych lub periodycznych w danej klasie odwzorowań. Na przykład klasyczne twierdzenie Brouwera stwierdza, że każde ciągłe odwzorowanie kuli domkniętej w siebie ma przynajmniej jeden punkt stały. Szczególnie interesujące staje się powyższe pytanie w odniesieniu do klasy homotopii danego odwzorowania f. Artykuł poświęcony...

  Full text available

 • Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych

  Propozycja modelowania MES w przestrzeni 3D grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych (SDP) w gruntach niespoistych, poddanych pionowym obciążeniom statycznym. Uwzględnienie efektów instalacji pali w analizach numerycznych. Analiza efektywności zachowania się grupy pali SDP w zależności od rozstawów pali i wpływu oczepu. Wyznaczenie efektywności pobocznic ηs i podstaw ηb pali w zależności od wartości osiadania oraz lokalizacji...

  Full text available

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

  Publication

  - 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Full text available

 • Procedury odwzorowania i łączenia ontologii dziedzinowych

  Publication

  - 2012

  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony do systemu OCS. Opracowano również procedury i narzędzia pomocnicze wspierające proces integracji wiedzy, w tym autorską bibliotekę wizualizacji ontologii SOVA.Zaprojektowano i zaimplementowano ontologię bezpieczeństwa...

  Full text available

 • Usuwanie tła w video nagraniach pochodzących z monitorowania basenu pływackiego

  Automatyczna obróbka obrazu w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla wielu rozwiązań monitoringu wykorzystywanych m.in. w celach bezpieczeństwa. Często jednym z ważniejszych etapów obróbki jest oddzielenie tła od obiektów na pierwszym planie, tak aby wykluczyć wszystkie nieistotne informacje z obrazu. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie doświadczenia zdobytego podczas śledzenia pływaków oraz pokazanie możliwości skutecznego...

  Full text available