Search results for: planowanie partycypacyjne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: planowanie partycypacyjne

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (65)

Search results for: planowanie partycypacyjne

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (11)

Search results for: planowanie partycypacyjne

 • GUT LightLab [Laboratorium badawcze światła]

  Business Offer

  TBC Celem Laboratorium Światła (z ang. GUT LightLab), jako placówki międzydyscyplinarnej, jest prowadzenie na wysokim poziomie badań podstawowych oraz badań stosowanych z pogranicza wielu dziedzin, w aspekcie odziaływania Światła, takich jak: Ochrona Środowiska, Medycyna, Zrównoważony Rozwój, Architektura Budowli, Architektura Dziedzictwa, Architektura Krajobrazu, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, System znajdowania drogi (z ang....

 • Piotr Grudowski

  Business Offer

  Pomiary długości i kąta, pomiary wielkości elektrycznych Testowanie elementów mechatronicznych

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  Business Offer

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (695)

Search results for: planowanie partycypacyjne