Search results for: platformy zdalnego nauczania - MOST Wiedzy

Search

Search results for: platformy zdalnego nauczania

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (67)

Search results for: platformy zdalnego nauczania

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (13)

Search results for: platformy zdalnego nauczania

 • Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki

  Business Offer

  Badania nad użytecznością i jakością oprogramowania w różnych zastosowaniach, w szczególności rozpoznawanie emocji użytkowników komputerów oraz badanie użyteczności oprogramowania i doświadczenia użytkownika aplikacji.

 • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP

  Business Offer

  sześcienna jaskinia rzeczywistości wirtualnej (czyli pomieszczenie, którego ściany są ekranami do projekcji stereoskopowej, ang. CAVE), wstawiany do jaskini przezroczysty sferyczny symulator chodu (czyli sfera obrotowa pozwalająca człowiekowi niczym chomikowi w kołowrotku na chód w miejscu).

 • Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Business Offer

  Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (508)

Search results for: platformy zdalnego nauczania

 • Autorskie systemy zdalnego nauczania

  Publication

  W rozdziale uzasadniono celowosć realizacji autorskich systemów zdalnego nauczania. Oceniono możliwosci ich realizacji przy pomocy ogólnodostępnych, nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególnosci przedstawiono wymagane umiejętnosci autora takiego systemu. Przedstawiono zrealizowany na Politechnice Gdańskiej autorski system zdalnego nauczania dedykowany dla studentów specjalnosci teleinformatycznych oraz dokonano jego porównania...

 • Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

  W artykule zaprezentowano aspekty bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego. Przedstawiono ich charakterystykę i wyzwania technologiczne. Zdefiniowano bezpieczeństwo i istniejące w tym obszarze zagrożenia. Przybliżono metody oceny poziomu bezpieczeństwa. Na bazie wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie PG omówiono sposoby zapewniania zakładanego poziomu bezpieczeństwa takich systemów.

  Full text available

 • współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania

  Publication

  - 2007

  Zdalne nauczanie jest dziedziną starszą niż Internet i komputery. Pojęcie zdalnej edukacji oznacza nauczanie prowadzone w warunkach, gdy nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni w przestrzeni. W czasach, gdy podróżowanie było bardzo kosztowne, posługiwano się kursami korespondencyjnymi, które można uznać za pierwszą formę zdalnego nauczania. W miarę spadku kosztów podróży coraz częstsze stawały się wyjazdy do szkół, jednak nauczanie...

 • Ewaluacja kursu zdalnego nauczania geometrii wykreślnej

  Publication

  W artykule podjęto tematykę ewaluacji dydaktycznej i próbę sprecyzowania wskaźników do oceny jakości e-kursów zdalnego nauczania w przypadku przedmiotu geometria wykreślna.

 • Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania

  Artykuł porusza tematykę zdalnego nauczania i przedstawia obszary zastosowań tej szerokiej dziedziny wiedzy. Wskazuje na różnorodność form zdalnego kształcenia. Wyróżnia nauczanie w modelu całkowicie przeniesionym do Internetu oraz nauczanie w modelu hybrydowym. Dla tych obszarów wymagania, jakie są stawiane stosowanym systemom informatycznym, są odmienne. Przedstawiono systematykę narzędzi wspomagających dla zdalnego nauczania....