Search results for: polarization interferometry - MOST Wiedzy

Search

Search results for: polarization interferometry

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (3)

Search results for: polarization interferometry

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: polarization interferometry

  • Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów

    Business Offer

    Zespół specjalistycznych urządzeń pozwala dokonywać syntezy diamentu mikro- i nanokrystalicznego oraz diamentu domieszkowanego borem i azotem do zastosowań w optoelektronice oraz nanosensoryce. Domieszkowany borem nanodiament (BDD) jest obecnie najwydajniejszym materiałem półprzewodnikowym do zastosowania w wytwarzaniu biosensorów elektrochemicznych. Laboratorium może otrzymywać ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody...

  • Laboratorium Materiałów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów – Centrum Zaawansowanych Technologii

    Business Offer

    Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:; • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,; • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (7)

Search results for: polarization interferometry