Search results for: polarization interferometry - MOST Wiedzy

Search

Search results for: polarization interferometry

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (3)

Search results for: polarization interferometry

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: polarization interferometry

 • Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów

  Business Offer

  Zespół specjalistycznych urządzeń pozwala dokonywać syntezy diamentu mikro- i nanokrystalicznego oraz diamentu domieszkowanego borem i azotem do zastosowań w optoelektronice oraz nanosensoryce. Domieszkowany borem nanodiament (BDD) jest obecnie najwydajniejszym materiałem półprzewodnikowym do zastosowania w wytwarzaniu biosensorów elektrochemicznych. Laboratorium może otrzymywać ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody...

 • Laboratorium Materiałów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów – Centrum Zaawansowanych Technologii

  Business Offer

  Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:; • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,; • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów...

Other results Pokaż wszystkie wyniki (3)

Search results for: polarization interferometry

 • Applications of polarization interferometry in optical sensors

  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane realizacje interferometrycznych czujników przesunięcia, wykonanych z elementów optyki objętościowej. Czujniki te, stosowane w technice pomiarowej i mikroskopii, charakteryzują się dużą rozdzielczością i dokładnością pomiaru. Omówiono problemy związane z implementacją tych czujników, wpływające na pogorszenie dokładności pomiaru. Zaprezentowano metody korekcji sygnału wyjściowego, opracowane dla...

 • Modeling of selected transducer designs for optical pressure sensors using polarization interferometry

  Publication

  W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą Elementów Skończonych wybranych konstrukcji membran do zastosowań w interferometrycznych czujnikach ciśnienia. Omówiono zależność prametrów membran od kształtu membrany, jej wymiarów i zastosowanego materiału. Zakres odkształcen badanych membran jest niezbyt duży, co może pogarszać dokładność pomiaru czujników ciśnienia, w których będą one stosowane Omówiono kierunki dalszych...

 • Paweł Wierzba dr hab. inż.

  Dr Paweł Wierzba, E.E. M.Sc. E.E. received from WETI PG 1994 PhD in optoelectronics (with honours) from WETI PG 2001 Research Stays at VTT Technical Research Centre of Finland from 1997 to 2000 Finnish Academy Scholarship at VTT Technical Research Centre of Finland (12 months) 2002-3 Research interest area covers optical and optical fiber meaurement methods, technology of selected ceramic and liquid crystalline materials relevant...