Search results for: synteza - MOST Wiedzy

Search

Search results for: synteza

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (30)

Search results for: synteza

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (6)

Search results for: synteza

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Business Offer

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...

 • Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

  Business Offer

  Programowalne układy napędowe zasilane przekształtnikowo ze sterowaniem mikroprocesorowym

 • Laboratorium Badawcze 2-3

  Business Offer

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.

Other results Pokaż wszystkie wyniki (252)

Search results for: synteza

 • Synteza aminokwasowych pochodnych MPA

  Kwas mykofenolowy (MPA) jest związkiem o działaniu immunosupresyjnym i ma zastosowaniu w zapobieganiu odrzucania przeszczepów narządów. Zaprezentowano nowe pochodne MPA, które posiadają przyłączony do grupy karboksylowej fragment aminokwasowy. Celem tych badań jest określenie wpływu konfiguracji na chiralnym atomie węgla oraz podstawnika w reszcie aminokwasowej na aktywność immunosupresyjną.

 • Synteza obrazów parametrycznych w medycynie

  Publication

  - 2007

  Obrazowanie medyczne dostarcza serie obrazów diagnostycznych rejestrowanych różnymi technikami i w różnych wymiarach. Szczególnie istotną rolę pełnią obrazy uzyskiwane w trzech wymiarach przestrzennych oraz w wymiarze czasu. W artykule przedstawiono metody przetwarzania danych z serii obrazów mierzonych w określonym przedziale czasie. Skupiono się na syntezie obrazów reprezentujących zmiany dynamiczne w badanych obiekcie, uzyskiwanych...

 • Synteza i charakterystyka diestrów geraniolu.

  Publication
  • P. Ścigalski
  • M. Worzakowska
  • K. Księżniak
  • I. Bukowska-Śluz
  • W. Rudź

  - 2012

  Przedstawiono metodę reakcji estryfikacji geraniolu z różnymi kwasami i bezwodnikami dikarboksylowymi w stosunkach stechiometrycznych prowadzoną przy udziale katalizatora cynowego. Zastosowanie technik spektroskopii w podczerwieni oraz magnetycznego rezonansu jądrowego pozwoliło określić struktury otrzymanych związków potwierdzając przewidywaną budowę syntezowanych diestrów.

 • Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa

  Ditiokarbaminiany - związki powstające w wyniku reakcji amin pierwszo- lub drugorzędowych z disiarczkiem węgla - znalazły zastosowanie m. in. jako ligandy w chemii koordynacyjnej. Ich synteza przebiega według mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2, przy czym rolę nukleofila pełni aktywowana przez zasadę amina atakująca centrum elektrofilowe w CS2. Różnorodność połączeń, wynikająca z charakteru grupy >N-CS2-, pozwala na otrzymanie,...

 • Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa

  Ditiokarbaminiany - związki powstające w wyniku reakcji amin pierwszo- lub drugorzędowych z disiarczkiem węgla - znalazły zastosowanie m. in. jako ligandy w chemii koordynacyjnej. Ich synteza przebiega według mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2, przy czym rolę nukleofila pełni aktywowana przez zasadę amina atakująca centrum elektrofilowe w CS2. Różnorodność połączeń, wynikająca z charakteru grupy >N-CS2-, pozwala na otrzymanie,...