Search results for: sztuczna inteligencja - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: sztuczna inteligencja

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (70)

Search results for: sztuczna inteligencja

 • Zespół Systemów Decyzyjnych i Robotyki

  Automatyka i Robotyka, która posiada silne posadowienie w matematycznej Teorii Systemów i Teorii Sterowania, już w połowie ubiegłego stulecia zaistniała w powszechnej świadomości jako Cybernetyka, która – kontynuując czerpanie wiedzy ze zjawisk istniejących w świecie natury – przekształciła się w Sztuczną Inteligencję, ciągle nie przestaje być dynamicznie rozwijającą się dziedziną z gruntu interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności...

 • Katedra Mechatroniki Morskiej

  * urządzenia okrętowe * wyposażenie pokładowe i pomocnicze * systemy ratunkowe i ewakuacyjne * niekonwencjonalne układy napędowe * napędy hybrydowe i zasilanie wielo-źródłowe * morska energetyka odnawialna * tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów * kotwiczenie obiektów offshore * modelowanie * nawigacja i unikanie kolizji * optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

 • Zespół Systemów Multimedialnych

  * technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych * technologie inteligentnego monitoringu wizyjnego i akustycznego * multimedialne technologie telemedyczne * multimodalne interfejsy komputerowe

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (10)

Search results for: sztuczna inteligencja

Other results Pokaż wszystkie wyniki (403)

Search results for: sztuczna inteligencja

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publication

  - Year 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publication

  - Year 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publication

  - Year 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publication

  - Year 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji

  Publication

  - Year 2005

  Monografia jest jedną z nielicznych publikacji, która ukazuje problematykę upadłości przedsiębiorstw zarówno z punktu widzenia prawa jak i ekonomii. Dodatkowo autorzy znaczną część tego opracowania poświęcili problematyce prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, ze szczególnym uwzględnienim takich metod jak sztuczne sieci neuronowe oraz liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna.