Department of Differential Equations and Mathematical Applications - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Differential Equations and Mathematical Applications

Filters

total: 49

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2015
2014
2012
 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej współczesnego miasta. Vol. II
  Publication

  - 2012

 • Physiologically structured populations with diffusion
  Publication

  - 2012

  Rozważamy strukturalny model populacyjny z dyfuzją wraz z dołączonymi warunkami brzegowymi Wentzella. Badamy przypadek o stałych współczynnikach. Dowodzimy nieujemności rozwiązań oraz badamy ich asymptotyczne zachowanie poprzez zasadę maksimum. Symulacje numeryczne potwierdzają nasze teoretyczne rozważania.

 • Ruch wirowy wywoływany przez ultradźwięk w płynach z relaksacją
  Publication

  - 2012

  Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniu ruchu wirowego wywoływanego przez ultradźwięk w różnych modelach płynów z relaksacją. Ma ona charakter teoretyczny, jednak wykorzystanie uzyskanych dzięki niej wyników może przynieść lepsze zrozumienie ruchu wirowego wywoływanego przez siłę akustyczną. W I rozdziale rozprawy przedstawione zostały ogólne rozważania dotyczące akustyki nieliniowej. Rozdział II dotyczy ruchu wirowego wywoływanego...

 • Some properties of Solitons obtained numerically
  Publication

  - 2012

  Solitons are stable, isolated, traveling nonlinearwaves that obey a superposition-like principle, that is after pass-ing through one another they remain almost unchanged. Theymay be used as DNA models. In this paper a brief history ofsolitons is presented with emphasis on the history of their dis-covery by John Scott Russell in the Union Canal in Scotland.Then some properties of solitonic solutions investigated numeri-cally are...

 • Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model

  W pracy prezentowana jest matematyczna analiza modelu ekspresji genu białka Hes1. Rozważamy układ równań z dwoma opóźnieniami - w produkcji białka Hes1 oraz jego mRNA. Dowodzimy istnienia i jednoznaczności oraz nieujemności rozwiązań. Pokazujemy istnienie dokładnie jednego dodatniego stanu stacjonarnego. Wykazujemy, że stabilność stanu stacjonarnego zależy od sumy opóźnień. Podajemy warunek dostateczny na wystąpienie bifurkacji...

  Full text in external service

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 • Implicit difference methods for first order partial differential functional equations
  Publication

  W pracy prezentowana jest nowa klasa metod numerycznych dla quasiliniowych równań różniczkowo funkcyjnych pierwszego rzędu. Są to schematy różnicowe uwikłane względem zmiennej czasowej. Podana jest pełna analiza zbieżności rozważanych metod uwikłanych oraz przykład numeryczny pokazujący, że klasa tych metod jest szersza niż klasa schematów jawnych. Dowód stabilności opiera się na technice porównawczej z nieliniowym oszacowaniem...

 • Implicit difference methods for nonlinear first order partial differential equations
  Publication

  W pracy klasyczne rozwiązania początkowo brzegowych problemów dla nieliniowych równań różniczkowych, szacowane są przez rozwiązania quasiliniowych układów uwikłanych równań różnicowych. Dowód zbieżności rozważanych metod opiera się na technice porównawczej z nieliniowym oszacowaniem typu Perrona dla funkcji danych. To nowe podejście do uwikłanych metod różnicowych dla równań nieliniowych opiera się na quasilinearyzacji tych metod...

2004