Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

Filters

total: 57

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 • Image projection in Immersive 3D Visualization Laboratory

  In recent years, many centers in the world attempted to build a virtual reality laboratory. The main idea of such laboratory is to allow the user to “immerse” into and move in a computer-generated virtual world. In the paper, the underlying principles of the system of virtual reality (VR) are described. The selected implementations constructed by the research centers of the world are also presented. The cave automatic virtual environment...

  Full text in external service

 • Innovative Solutions for Immersive 3D Visualization Laboratory
  Publication

  The paper presents results of the work concerning the technical specification of Immersive 3D Visualization Laboratory to be opened in late summer 2014 at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology in Poland. The person immersed in VR space will be placed in a transparent sphere with a diameter of over 10 feet, supported on rollers and equipped with a motion tracking system....

  Full text in external service

 • Launch of the Immersive 3D Visualization Laboratory

  The paper presents the concept of Immersive 3D Visualization Laboratory, formed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology under the project Gdańsk University of Technology's Modern auditoriums. The basic unit of this laboratory will be cubic CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) enriched with spherical walk simulator. This device will allow the user unlimited walking,...

 • Otwarcie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
  Publication

  W piątek 5 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), zbudowanego i wyposażonego w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”, realizowanego w latach 2009–2014, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Full text in external service

 • Propozycja silnika fizyki bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Uruchomienie Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

  Artykuł przedstawia koncepcję Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (ang. Immersive 3D Visualization Laboratory), powstającego właśnie przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ang. Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics) Politechniki Gdańskiej (ang. Gdańsk University of Technology) w ramach grantu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej (ang. project Gdansk University of Technology’s...

  Full text in external service

 • Wspomaganie leczenia fobii za pomocą zanurzenia w rzeczywistość wirtualną
  Publication

  Referat prezentuje system wspomagający leczenie fobii metodą wygaszania reakcji na bodźce poprzez zanurzenie osiągane z wykorzystaniem urządzeń rzeczywistości wirtualnej, takich jak oddawana właśnie do użytku w powstającym przy Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) jaskinia wirtualna (CAVE) wzbogacona o sferyczny symulator chodu.

2013
 • Drugie Igrzyska Akademii ETI
  Publication

  W sobotę 2 lutego 2013 r. odbyły się drugie Igrzyska Akademii ETI zorganizowane przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W tegorocznych Igrzyskach udział wzięli uczniowie z 7 szkół województwa pomorskiego.

  Full text in external service

 • LZWP, czyli jak zbudować CAVE
  Publication

  Referat prezentuje wyniki prac autorów dotyczących specyfikacji technicznej instalacji typu CAVE tworzonej na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Przedstawiona analiza została dokonana na pod-stawie wiedzy autorów, studiów literaturowych, wizytacji wybranych instalacji w kraju i zagranicą oraz konsultacji z firmami będącymi wiodącymi producentami lub integratorami systemów 3D.

 • Wizualizacja trójwymiarowa
  Publication

  - 2013

  Referat stanowi przegląd aktualnie stosowanych technik uzyskania wrażenia trójwymiarowości. Przedstawia wpierw podstawy stereopsji, czyli widzenia przestrzennego. Następnie omawia kolejne metody wizualizacji 3D: stereoskopię (dość szczegółowo), holografię i obrazowanie wolumetryczne.

2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
 • Interakcyjny system wizualizacji terenu rzeczywistego na podstawie danych GIS
  Publication

  Artykuł przedstawia koncepcję interakcyjnego systemu Wiz3D służącego do wizualizacji terenu rzeczywistego na podstawie danych pochodzących z Geograficznych Systemów Informacyjnych GIS (ang. Geographical Information Systems). Ze względu na złożoność i różnorodność formatów oraz niedokładność przechowywanych danych geograficznych system taki przed generacją obrazu powinien dokonywać konwersji danych z formatów GIS na postać dogodną...

 • Interfejs urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy dla osoby niewidomej

  Zadaniem projektowanego urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy jest umożliwienie niewidomemu samodzielnego rozpoznawania treści napisów i w konsekwencji wyboru właściwego tramwaju, sklepu, ulicy czy pokoju w urzędzie. Urządzenia takiego nie można sobie oczywiście wyobrazić bez zastosowania nowoczesnych metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Najlepsze jednak metody nie dadzą oczekiwanych rezultatów, o ile urządzenie...

 • Modelowanie dróg w interakcyjnym systemie wizualizacji terenu rzeczywistego
  Publication

  Artykuł zawiera dyskusję różnych metod opisu dróg i obiektów o podobnej strukturze (tory kolejowe, linie energetyczne, rzeki, itp.) w interakcyjnych systemach wizualizacji terenu rzeczywistego. Przedstawiono ponadto dwie możliwości integracji dróg z terenem w takich systemach. Wskazano wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

 • Real terrain visualisation on the basis of GIS Data.
  Publication

  Artykuł prezentuje projekt realistycznej wizualizacji terenu rzeczywistego na podstawie danych pochodzšcych z Geograficznych Systemów Informacyjnych GIS (ang. Geographical Information Systems). Ze względu na złożoność i niedokładność przechowywanych danych geograficznych od systemu takiego należy oczekiwać pracy w dwóch etapach: off-line'owym i on-line'owym. Etap off-line'owy powinien dokonywać konwersji danych z formatu GIS na...

 • Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion.
  Publication

  - 2005

  Artykuł opisuje różne podejścia do określania kształtu. Zawiera analizę ich użyteczności do wyznaczania podobieństwa do litery lub cyfry (znaku alfanumerycznego). Umiejętność sprawdzenia podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego jest wymagana do oszacowania jakości wstępnego przetwarzania podczas automatycznego rozpoznawaniu maszynopisów. Konieczna jest również do znajdowania ''literopodobnych'' obszarów wśród innych kształtów...

 • Simple measure of typewriter prints quality
  Publication

  - 2005

  Artykuł przedstawia opracowaną przez autora metodę określania kształtu zaadaptowaną do szacowania jakości znaków uzyskiwanych na maszynie do pisania. Metoda ta bazuje na statystycznej analizie odwzorowania maksymalnego kwadratu (ang. Maximal Square Map) opisanej w szczegółach w artykule. Metodę opracowano celem szacowania jakości komputerowo wspomaganego pozyskiwania informacji z archiwalnych maszynopisów.