Bazy Danych / Środowiska Baz Danych - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Bazy Danych / Środowiska Baz Danych

Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami. Studenci poznają język zapytań do baz danych (SQL).

Realizacja na:

-Zarządzanie Inżynierskie sem VI,

-Analityka Gospodarcza sem III.

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1914 open in new tab
Start date:
01-10-2018
Access type:
Password required
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times