e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - Bridge of Knowledge

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 281

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • Galwanotechnika

  e-Learning Courses

  Stopień II Semestr III specjalność: IK

 • Gdynia - Oksywie w 15 minut: Kompleksowe Planowanie Miast

  e-Learning Courses

  temat: Tegoroczny kurs Kompleksowego Planowania Miast poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce odnowy i rewitalizacji miasta, rozumianej jako narzędzie strategiczne. Motywem przewodnim będzie jednak "Oksywie w 15 minut" - najpopularniejsze obecnie hasło, opisujące kluczową zasadę tworzenia współczesnych dzielnic samowystarczalnych. Wszystko na wyciągnięcie ręki - mieszkanie, praca, edukacja, kultura i rekreacja. Czy można...

 • Generacja i detekcja promieniowania

  e-Learning Courses

  kurs dla studentów inżynierii biomedycznej st. I

 • Generacja i detekcja promieniowania dla IB 2020/2021

  e-Learning Courses

  W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

 • General building technologies V - 2021-22

  e-Learning Courses

  Course for Erasmus students

 • General Building Technology I 2021/2022

  e-Learning Courses

 • General building technology III

  e-Learning Courses

  General building technology III

 • General Genetics

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics QUIZZ

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics webinarium_3.04.2020

  e-Learning Courses

  Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

 • Genetyka czlowieka wykład 21.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - TEST 14.06.2021

  e-Learning Courses

  Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 14.06.2021

 • Genetyka człowieka - wykład 14.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - wykład 7.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka.

 • Genetyka człowieka 22.05 3h

  e-Learning Courses

  Wykłady z genetyki człowieka, odrobienie wykładów zaległych z 12.03, 19.03 i 2.04.

 • GENETYKA CZŁOWIEKA, I STOPIEŃ

  e-Learning Courses

 • Genetyka człowieka, seminarium

  e-Learning Courses

  Tematy referatów: 1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH) 2. Badanie DNA w medycynie sądowej 3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej 4. Klonowanie zwierząt i ludzi 5. Genetyka nowotworów 6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory 7. Dziedziczenie epigenetyczne 8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji...

 • Genetyka człowieka wykład 28.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

 • Genetyka molekularna - wykład, WCh 2022/23, Biotechnologia II stopień - new

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Genius Loci w przestrzeni publicznej

  e-Learning Courses

  Omówienie czynników, które decydują pozytywnie o jakości przestrzeni publicznej

 • Geodezja BUD NST

  e-Learning Courses

 • Geodezja dla IŚ 1 sem - 2021/2022

  e-Learning Courses

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2022/2023

  e-Learning Courses

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2021/2022

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2022/2023

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  e-Learning Courses

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja I (2021/2022)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja I (2022/2023)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja i Kartografia - 2021-2022lato

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów semestru 4 na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego C1 – 20.06.2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego B2 – 20.06.2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie

  e-Learning Courses

 • Geodezja II

  e-Learning Courses

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II

  e-Learning Courses

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 • Geodezja II - ćwiczenia

  e-Learning Courses

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • Geodezja III (2021/2022)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja III (2022/2023)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja inżynierska, sem. 6

  e-Learning Courses

  Geodezja inżynierska, sem. 6, inż. WOiO, kier. Oceanotechnika, specj. Inżynieria Zasobów Naturalnych      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni

 • Geodezja inżynieryjna I - 2021/2022

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia (WILiŚ),  sem. 4 studiów stacjonarnych

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2021/2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja Kolejowa 2022/2023

  e-Learning Courses

 • Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe - rok akademicki 2021/2022

  e-Learning Courses

  Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe sem V studia inżynierskie

 • Geodezja morska z nawigacją - 2021/2022

  e-Learning Courses

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  e-Learning Courses

  Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zagadnień związanych z ruchem Ziemi w przestrzeni kosmicznej, przeliczania współrzędnych w niebieskich i ziemskich systemach odniesienia. metod wyznaczania współrzędnych i azymutów z wykorzystaniem ruchu ciał niebieskich i satelitów, zrozumieniem sygnałów GPS/GNSS, pomiarów kodu i fazy, praktycznym zastosowaniem GPS/GNSS i konsekwencjach ich modernizacji, trudnością określania wysokości...

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  e-Learning Courses

  Kurs z Geodezji Satelitarnej z Elementami Astronomii prowadzony dla semestru V studiów stacjonarnych I stopnia. Kierunek studiów Geodezja i Kartografia. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii (2022/2023)

  e-Learning Courses

  Przedmiot Geodezja Satelitarna z elementami Astronomii daje praktyczną wiedzę na temat obecnych i przyszłych możliwości nawigacyjnych systemów satelitarnych (GNSS) oraz podstaw astronomii. W ramach przedmiotu zostanie omówione szereg zagadnień związanych z podstawami astronomii i astrometrii, które stanowią podstawę zrozumienia ruchów satelitarnych i pozwalają zrozumieć istotę pozycjonowania. Rozwinięcie zagadnień związanych z...

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  e-Learning Courses

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  e-Learning Courses

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja wyższa

  e-Learning Courses

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022

  e-Learning Courses

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

Alphabetical order