e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - Bridge of Knowledge

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 348

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • Galwanotechnika

  e-Learning Courses

  Stopień II Semestr III specjalność: IK

 • Gdynia - Oksywie w 15 minut: Kompleksowe Planowanie Miast

  e-Learning Courses

  temat: Tegoroczny kurs Kompleksowego Planowania Miast poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce odnowy i rewitalizacji miasta, rozumianej jako narzędzie strategiczne. Motywem przewodnim będzie jednak "Oksywie w 15 minut" - najpopularniejsze obecnie hasło, opisujące kluczową zasadę tworzenia współczesnych dzielnic samowystarczalnych. Wszystko na wyciągnięcie ręki - mieszkanie, praca, edukacja, kultura i rekreacja. Czy można...

 • Genealogia, Mechanika i budowa maszyn, W, sem. 2, s. niestacjonarne, zima 2023/2024

  e-Learning Courses

 • Generacja i detekcja promieniowania

  e-Learning Courses

  kurs dla studentów fizyki medycznej, sem. 5, I stopień

 • Generacja i detekcja promieniowania dla IB 2020/2021

  e-Learning Courses

  W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

 • General Building Technology I 2022/23

  e-Learning Courses

 • General Building Technology I 2023/2024

  e-Learning Courses

 • General building technology III

  e-Learning Courses

 • General Genetics

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics - Nowy

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics QUIZZ

  e-Learning Courses

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics webinarium_3.04.2020

  e-Learning Courses

  Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

 • General microbiology

  e-Learning Courses

 • Genetyka czlowieka wykład 21.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - TEST 14.06.2021

  e-Learning Courses

  Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 14.06.2021

 • Genetyka człowieka - wykład 14.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - wykład 7.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka.

 • Genetyka człowieka 22.05 3h

  e-Learning Courses

  Wykłady z genetyki człowieka, odrobienie wykładów zaległych z 12.03, 19.03 i 2.04.

 • GENETYKA CZŁOWIEKA, I STOPIEŃ

  e-Learning Courses

 • Genetyka człowieka, seminarium

  e-Learning Courses

  Tematy referatów: 1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH) 2. Badanie DNA w medycynie sądowej 3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej 4. Klonowanie zwierząt i ludzi 5. Genetyka nowotworów 6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory 7. Dziedziczenie epigenetyczne 8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji...

 • Genetyka człowieka wykład 28.05.2020

  e-Learning Courses

  Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

 • Genetyka Mikroorganizmów - L

  e-Learning Courses

 • Genetyka Mikroorganizmów - W

  e-Learning Courses

 • Genetyka molekularna - wykład, WCh 2022/23, Biotechnologia II stopień - new

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Genetyka molekularna - wykład, WCh 2023/24, Biotechnologia II stopień

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Genius Loci w przestrzeni publicznej

  e-Learning Courses

  Omówienie czynników, które decydują pozytywnie o jakości przestrzeni publicznej

 • Geodezja BUD NST

  e-Learning Courses

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2022/2023

  e-Learning Courses

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 1 sem. - 2023/2024

  e-Learning Courses

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2022/2023

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2023/2024

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  e-Learning Courses

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja I (2022/2023)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja I (2023/2024)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja i Kartografia - 2021-2022lato

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów semestru 4 na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego C1 – 20.06.2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja i Kartografia VI sem. - Egzamin z języka angielskiego B2 – 20.06.2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie 2022/2023

  e-Learning Courses

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie 2023/2024

  e-Learning Courses

  Podstawowe pojęcia geodezji i nawigacji. Ziemia jako powierzchnia odniesienia dla pomiarów. Systemy odniesienia i współrzędnych stosowane w nawigacji i geodezji. Instrumenty geodezyjne przeznaczenie, funkcje i budowa. Geneza systemów geodezji i nawigacji satelitarnej. Ruch sztucznych satelitów Ziemi. Globalne Systemy Pozycyjne: GPS (Global Positioning System), GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), Galileo. Odbiorniki kodowe...

 • Geodezja II

  e-Learning Courses

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II - 2022/2023

  e-Learning Courses

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

 • Geodezja II - ćwiczenia

  e-Learning Courses

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • Geodezja III (2022/2023)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja III (2023/2024)

  e-Learning Courses

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja inżynieryjna I - 2022/2023

  e-Learning Courses

  Kurs dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia (WILiŚ),  sem. 4 studiów stacjonarnych

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2021/2022

  e-Learning Courses

 • Geodezja (kierunek Budownictwo) 2022/2023

  e-Learning Courses

 • Geodezja Kolejowa 2022/2023

  e-Learning Courses

 • Geodezja Kolejowa 23/24

  e-Learning Courses

 • Geodezja morska z nawigacją - 2022/2023

  e-Learning Courses

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

Alphabetical order