e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - Bridge of Knowledge

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 377

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • I Ty zostaniesz inżynierem

  e-Learning Courses

 • ICT in Management 2020

  e-Learning Courses

  ICT in Management for Bachelor in Management students

 • ICT in Management, Spring 2022

  e-Learning Courses

  „ ICT w zarządzaniu licencjami” dla studentów studiów z zarządzania, edycja 2022 „ ICT w sklepie ” dla studentów BiM edycja 2022

 • Identyfikacja procesów

  e-Learning Courses

  Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

 • Identyfikacja procesów (projekt) lato 2021/22

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Produktów Organicznych (seminarium)

  e-Learning Courses

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: ILiT, IŚGiE Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  P. Kłosowski Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: ILiT, IŚGiE Obligatory course for 1st-year PhD students Academic teacher: P. Kłosowski Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture {mlang}    

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr inż. Roger Sauer, prof. PG Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teacher: dr...

 • [ILiT, IŚGiE] Numerical Methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład/laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy 20/21 Summer

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy - Nowy

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • [ILiT, IŚGiE] Reliability-Based Optimization (RBO)

  e-Learning Courses

 • IM - e-test 2018/19

  e-Learning Courses

 • IM - Liczby zespolone 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Macierze 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka I - sem.1 - 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

  Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • IM - Matematyka III - sem.2 - 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. 2016/17 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe - 2021/22 (dr A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe 2015/16 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • [IMa] Electrical methods of materials and structures characterization

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia fakultatywne dla doktorantów I i II roku Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Facultative course for 1st and 2nd year PhD students Academic teachers: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture/seminar {mlang}

 • [IMa] Experimental Methods for Materials Characterisation

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:   A. Mielewczyk-Gryń, M. Szkodo, B. Bochentyn, J. Ryl Liczba godzin: 30 Forma zajęć: laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1-st and 2nd-year PhD students Academic teachers: M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń, R. Bogdanowicz, T. Klimczuk, Ł. Piszczyk,...

 • [IMa] Materials technologies - 2022/23

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, dr hab. inż. Sebastian Molin, dr hab. inż. Jacek Ryl,   Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teachers:   prof. dr hab. inż. Maria Gazda,...

 • Image Processing in Robotics

  e-Learning Courses

 • Image Processing in Robotics (2021/2022)

  e-Learning Courses

  For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem. Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}    

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teachers: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof....

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}    

 • [IMe] Modern optimisation methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG+IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Modern optimisation methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria Mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   dr hab. inż. K. Tesch Liczba godzin: 20h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: Mechanical Engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  dr hab. inż. K. Tesch Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Selected problems of heat and mass transfer

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • Immunologia 2022/2023

  e-Learning Courses

  Celem wykładu jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień z dziedziny immunologii. 

 • Immunologia molekularna 2022/2023

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie immunologii molekularnej, omówienie molekularnych podstaw procesów odpornościowych. Kierunek: Biotechnologia, II stopień Specjalność: Biotechnologia molekularna

 • Implanty i sztuczne narządy 2018/19

  e-Learning Courses

  sem 3, st.1 , IBM

 • Implanty i sztuczne narządy 2019/2020

  e-Learning Courses

 • Implanty i sztuczne narządy 2022/23

  e-Learning Courses

 • Implementacja badań naukowych 2021-2022

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia wszystkich kierunków WILiŚ (przedmiot obieralny w ramach modułu Praktyczne wykorzystanie efektów badań naukowych). Koordynator: prof. K. Jamroz Wykładowcy: prof. P. Jaskuła, prof. J. Żukowska, prof. J. Oskarbski, prof. D. Kaszubowski. dr inż. M. Budzyński, dr inż. W. Kustra, dr inż. S. Grulkowski, mgr inż. P. Jerzyło Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Ł. Jeliński, mgr M. Sawicki

 • Implementacja badań naukowych 2022-2023

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia wszystkich kierunków WILiŚ (przedmiot obieralny w ramach modułu Praktyczne wykorzystanie efektów badań naukowych). Koordynator: Wykładowcy: prof. Adam Zofka, prof. K. Jamroz, prof. P. Jaskuła, prof. J. Żukowska, prof. J. Oskarbski,  dr inż. K. Birr, dr inż. W. Kustra, dr inż. S. Grulkowski, mgr inż. P. Jerzyło Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Ł. Jeliński, mgr M. Sawicki

 • Industrial User Interfaces

  e-Learning Courses

 • INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

  e-Learning Courses

 • INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, Winter 2022-2023

  e-Learning Courses

    „INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT” for students IM 2022-2023

 • Information Systems Security 2023

  e-Learning Courses

  The e-learning course for the Information Systems Security, in the field of Electronics and Telecommunications in the II degree studies (2nd year of studies, 3rd semester).

 • Information Technology, winter 22/23 (PG_00055196)

  e-Learning Courses

 • Information Theory and Coding - 2022/2023

  e-Learning Courses

 • Informatization strategies

  e-Learning Courses

 • Informatization strategies 21/22

  e-Learning Courses

 • Informatization strategies (l/lab)_STACJ._winter 2022/23

  e-Learning Courses

 • Informatization strategies (l/lab)_winter 2020/21

  e-Learning Courses

  Informatization strategies (l/lab)_winter 2020/21

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym / TiL / WIMiO / II stopnia, stacjonarne 22/23(PG_00057116)

  e-Learning Courses

  Materiały wspierające przedmiot  "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym" Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy 21/22 Podstawowa lista lektur: Trocki M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2009. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2006. Dudka A.,  Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solu tions Navision,...

Alphabetical order