e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - MOST Wiedzy

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 394

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • I Ty zostaniesz inżynierem

  e-Learning Courses

 • I Wybrane zagadnienia prawne i ekologiczne w eksploatacji mórz i oceanów (O:10880)

  e-Learning Courses

 • ICT in management

  e-Learning Courses

 • ICT in Management 2020

  e-Learning Courses

  ICT in Management for Bachelor in Management students

 • ICT in Management, Spring 2021

  e-Learning Courses

  "ICT in Management" for Bachelor in Management students, 2021 edition

 • Identyfikacja procesów

  e-Learning Courses

  Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

 • Identyfikacja procesów (projekt) lato: 2020/21

  e-Learning Courses

  Projekt z przedmiotu Identyfikacja procesów.

 • Identyfikacja Produktów Organicznych

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Produktów Organicznych (seminarium)

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Układów Technicznych

  e-Learning Courses

  Identyfikacja Układów Technicznych

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: ILiT, IŚGiE Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  P. Kłosowski Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: ILiT, IŚGiE Obligatory course for 1st-year PhD students Academic teacher: P. Kłosowski Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture {mlang}    

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr inż. Roger Sauer, prof. PG Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teacher: dr...

 • [ILiT, IŚGiE] Numerical Methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład/laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy 20/21 Summer

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy - Nowy

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • IŁAWA MASTERPLAN Proj. urb. sem. 5 rok akad. 2021/2022

  e-Learning Courses

  prowadzący: dr inż. arch. Gabriela Rembarz dr inż. arch. Łukasz Bugalski

 • IM - e-test 2018/19

  e-Learning Courses

 • IM - e-test 2019/20

  e-Learning Courses

 • IM - Liczby zespolone 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Macierze 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka III - sem.2 - 2020/2021 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. 2016/17 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe 2015/16 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe 2020/21 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM sem.1 - Matematyka I 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

  Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • IM sem.1 - Matematyka II - 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

  Kurs do przedmiotu Matematyka II przeznaczony dla studentów międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • [IMa] Electrical methods of materials and structures characterization

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia fakultatywne dla doktorantów I i II roku Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Facultative course for 1st and 2nd year PhD students Academic teachers: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture/seminar {mlang}

 • [IMa] Experimental Methods for Materials Characterisation

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń, R. Bogdanowicz, T. Klimczuk, Ł. Piszczyk, P. Jasiński Liczba godzin: 30 Forma zajęć: laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1-st and 2nd-year PhD students Academic teachers: M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń,...

 • [IMa] Materials technologies - 2021/22

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, dr hab. inż. Jacek Ryl,  dr hab. inż. Marek Szkodo Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teachers:   dr...

 • Image Processing in Robotics (2021/2022)

  e-Learning Courses

  For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem. Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}    

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teachers: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof....

 • [IMe] Modern optimisation methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG+IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Selected problems of heat and mass transfer

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • Immunologia 2021 2022

  e-Learning Courses

  Kurs z przedmiotu "Immunologia" jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć wykładowych i seminaryjnych prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 w sposób stacjonarny na uczelni. Terminy zajęć: wykład - czwartek godz. 13:15-15:00, sala 27 budynek Chemia A; seminarium - wtorek godz. 12:15-14:00, sala 8 budynek Chemia C. Specjalność: Biotechnologia molekularna (WCh), I stopnia, stacjonarne. Prowadzący: dr hab....

 • Implanty i Endoprotezy, IMM (WM), sem.06

  e-Learning Courses

  Kurs "Implenty i Endoprotezy" prowadzony jest dla studentow kierunku Inzynieria Mechaniczno-Medyczna, semestr 06, prowadzący prof. dr hab. n. med. Jerzy Lasek

 • Implanty i sztuczne narządy 2018/19

  e-Learning Courses

  sem 3, st.1 , IBM

 • Implanty i sztuczne narządy 2019/2020

  e-Learning Courses

 • Implanty i sztuczne narządy 2021/2022

  e-Learning Courses

 • Implementacja badań naukowych 2021-2022

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia wszystkich kierunków WILiŚ (przedmiot obieralny w ramach modułu Praktyczne wykorzystanie efektów badań naukowych). Koordynator: prof. K. Jamroz Wykładowcy: prof. P. Jaskuła, prof. J. Żukowska, prof. J. Oskarbski, prof. D. Kaszubowski. dr inż. M. Budzyński, dr inż. W. Kustra, dr inż. S. Grulkowski, mgr inż. P. Jerzyło Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Ł. Jeliński, mgr M. Sawicki

 • Industrial User Interfaces - Project

  e-Learning Courses

 • Informacja wizualna dla podróżnych

  e-Learning Courses

  Informacja wizualna dla podróżnych w transporcie kolejowym

 • Information and Knowledge Management

  e-Learning Courses

 • INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (2021_22)

  e-Learning Courses

 • Information meeting for PhD students

  e-Learning Courses

  Information meeting for PhD students 1st and 2nd-year PhD students

 • Information Retrieval

  e-Learning Courses

 • Information Skills

  e-Learning Courses

 • Information Society Technologies

  e-Learning Courses

  The aim of the course is to teach modern paradigms of information technologies applications to information society.  

 • INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 2021

  e-Learning Courses

  International systems management - laboratory for International Management, 3rd semester

Alphabetical order