e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - Bridge of Knowledge

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 573

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog e-Learning Courses

 • I Ty zostaniesz inżynierem

  e-Learning Courses

 • IBM- Biochemia 2023

  e-Learning Courses

 • ICT in Management 2020

  e-Learning Courses

  ICT in Management for Bachelor in Management students

 • ICT in Management, Spring 2022

  e-Learning Courses

  „ ICT w zarządzaniu licencjami” dla studentów studiów z zarządzania, edycja 2022 „ ICT w sklepie ” dla studentów BiM edycja 2022

 • ICT in management (summer 2022/2023)

  e-Learning Courses

 • Identification of Changes in Signals - 2023

  e-Learning Courses

  Identification of Changes in Signals (practice) Identyfikacja Zmian w Sygnałach (ćw.)

 • Identyfikacja Materiałów '23

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja procesów

  e-Learning Courses

  Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

 • Identyfikacja procesów - nowy

  e-Learning Courses

  Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

 • Identyfikacja procesów (projekt) lato 2021/22

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Produktów Organicznych - Seminarium

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Produktów Organicznych (seminarium)

  e-Learning Courses

 • Identyfikacja Zmian w Sygnałach 2023

  e-Learning Courses

  Identyfikacja Zmian w Sygnałach - wykład Identification of Changes in Signals - lecture

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: ILiT, IŚGiE Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  P. Kłosowski Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: ILiT, IŚGiE Obligatory course for 1st-year PhD students Academic teacher: P. Kłosowski Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture {mlang}    

 • [ILiT, IŚGiE] Mathematical methods in engineering

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr inż. Roger Sauer, prof. PG Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teacher: dr...

 • [ILiT, IŚGiE] Numerical Methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski Liczba godzin: 30 Forma zajęć: wykład/laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: civil engineering and transport; environmental engineering, mining and power engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy 20/21 Summer

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • [ILiT, IŚGiE] Process engineering in circular economy - Nowy

  e-Learning Courses

  Kurs jest przeznaczony dla doktorantów szkoły doktorskiej w dyscyplnach: inżynieria lądowa i transport (SzD), III stopnia, stacjonarne inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (SzD), III stopnia, stacjonarne The course is addressed to PhD students of the doctoral school in disciplines: civil engineering and transport environmental engineering, mining and power engineering Course type: lecture Total hours of...

 • [ILiT, IŚGiE] Reliability-Based Optimization (RBO)

  e-Learning Courses

 • [ILiT, IŚGiE] Reliability-Based Optimization (RBO) - 2022/23

  e-Learning Courses

 • IM - Analiza Matematyczna - 2023/2024 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

  Kurs do przedmiotu Analiza Matematyczna przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • IM - e-test 2018/19

  e-Learning Courses

 • IM - Liczby zespolone 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Macierze 2021/22 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka I - sem.1 - 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

  Kurs do przedmiotu Matematyka I przeznaczony dla studentów międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • IM - Matematyka III - sem.2 - 2021/2022 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. 2016/17 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Matematyka po I sem. (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe - 2021/22 (dr A.Niewulis)

  e-Learning Courses

 • IM - Równania różniczkowe 2015/16 (M.Suchecka)

  e-Learning Courses

 • [IMa] Electrical methods of materials and structures characterization

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia fakultatywne dla doktorantów I i II roku Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Facultative course for 1st and 2nd year PhD students Academic teachers: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński Total hours of training: 15 teaching hours Course type: lecture/seminar {mlang}

 • [IMa] Experimental Methods for Materials Characterisation

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:   A. Mielewczyk-Gryń, M. Szkodo, B. Bochentyn, J. Ryl Liczba godzin: 30 Forma zajęć: laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1-st and 2nd-year PhD students Academic teachers: M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń, R. Bogdanowicz, T. Klimczuk, Ł. Piszczyk,...

 • [IMa] Experimental Methods for Materials Characterisation - 2023

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:   A. Mielewczyk-Gryń, M. Gazda, J. Haponiuk, S. Molin,  J. Ryl Liczba godzin: 30 Forma zajęć: laboratoria {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1-st and 2nd-year PhD students Academic teachers: M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń, R. Bogdanowicz, T. Klimczuk, Ł....

 • [IMa] Materials technologies - 2023/24

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria materiałowa Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, dr hab. inż. Sebastian Molin, dr hab. inż. Jacek Ryl,  dr hab. inż. Robert Bogdanowicz Liczba godzin: 15 Forma zajęć: wykład/seminarium {mlang} {mlang en} Discipline: materials engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teachers:   prof....

 • Image Processing in Robotics

  e-Learning Courses

 • Image Processing in Robotics

  e-Learning Courses

 • Image Processing in Robotics (2021/2022)

  e-Learning Courses

  For ISD M.Sc. (II degr.) 2 sem. Participants are to learn image processing algorithms related to transformation, filtration, feature detection (image descriptors), image processing algorithms in robotic industrial systems.

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}    

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}    

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: inżynieria mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I i II roku Prowadzący:  dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering Obligatory course for 1st and 2nd-year PhD students Academic teachers: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG, dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof....

 • [IMe] Advanced numerical methods in mechanics

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina: IMe Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:  K. Tesch, A. Żak Liczba godzin: 45 Forma zajęć: wykład/laboratorium {mlang} {mlang en} Discipline: IMe Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher: K. Tesch, A. Żak Total hours of training: 45 teaching hours Course type: lecture/Laboratories {mlang}

 • [IMe] Modern optimisation methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria Mechaniczna Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku Prowadzący:   dr hab. inż. K. Tesch Liczba godzin: 20h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: Mechanical Engineering Obligatory course for 1st year PhD students Academic teacher:  dr hab. inż. K. Tesch Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Modern optimisation methods

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG+IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • [IMe] Selected problems of heat and mass transfer

  e-Learning Courses

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture {mlang}

 • IMM III sem C1 Angielski D. Zalewska 1

  e-Learning Courses

 • Immunologia 2022/2023

  e-Learning Courses

  Celem wykładu jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień z dziedziny immunologii. 

 • Immunologia 2023/2024

  e-Learning Courses

  Kurs jest formą dydaktyczną, która ma na celu uzupełnienie zajęć wykładowych i seminaryjnych z przedmiotu "Immunologia" prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 w sposób stacjonarny na uczelni. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień z dziedziny immunologii. 

 • Immunologia molekularna 2022/2023

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie immunologii molekularnej, omówienie molekularnych podstaw procesów odpornościowych. Kierunek: Biotechnologia, II stopień Specjalność: Biotechnologia molekularna

 • Immunologia molekularna 2023/2024

  e-Learning Courses

  Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie immunologii molekularnej, omówienie molekularnych podstaw procesów odpornościowych. Kierunek: Biotechnologia, II stopień Specjalność: Biotechnologia molekularna

Alphabetical order