e-Learning Courses - Catalog e-Learning Courses - MOST Wiedzy

Search

Catalog e-Learning Courses

Filters

total: 1527

 • Course start

  • from
  • to
 • Enrolment Method

displaying 1000 best results Help

Catalog e-Learning Courses

 • ZzP 18/19 - Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki...

 • Złożoność obliczeniowa

  e-Learning Courses

 • ZIP EKONOMIA I, sem. 1

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - W świecie kryształów

  e-Learning Courses

  Cel kursu Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, rentgenografii strukturalnej i mineralogii. Opis kursu W takcie kursu uczniowie dowiedzą się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznają elementy mineralogii oraz laboratoryjne metody otrzymywania kryształów. Dowiedzą się, jak dzięki dyfrakcji można badać wewnętrzną strukturę ciał krystalicznych, i dlaczego symetria...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Układy równań liniowych

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania równań, układów równań i nierówności oraz ich zastosowań w  życiu codziennym.   Opis kursu: Równania opisują świat językiem matematyki. Stanową podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy mikrobiologii

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii. Opis kursu: Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania....

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy chemii organicznej

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych. Opis kursu: Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Java i Android - podstawy programowania

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - HTML5 - podstawy programowania

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Elementy algebry liniowej

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak: - liczby zespolone, - macierze i wyznaczniki, - układy równań liniowych. Opis kursu: Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe: Przychodzi „i” do lekarza, a lekarz mówi: Coś się pani uroiło! Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła: -Nic ci nie jest?-pyta druga macierz -Nic. Tylko się odwróciłam. Co...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Drgania strun, a w uszach szum – jak odbieramy dźwięki

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Żyjmy układnie z układami równań

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym. Opis kursu: Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych....

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Wyrzuć to!

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami. Opis kursu: Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego....

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Teorie kwasów i zasad

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Matematyczny świat zespolony, macierzowy i wektorowy

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań. Opis kursu: Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Kwasy i zasady

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami kwasów i zasad, ich właściwościami oraz podstawowymi reakcjami w jakich uczestniczą. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: Z pojęciem kwasu spotykamy się w życiu dość wcześnie. Dzięki naszym receptorom smaku, znajdującym się w kubkach smakowych, wiemy (podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie), że cytryna i ocet mają...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Java i Android - podstawy programowania

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - HTML5 - podstawy programowania

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Zastosowania pochodnej funkcji

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Rachunek wektorowy w optyce

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Java i Android - podstawy programowania

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - HTML5 - podstawy programowania

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fizyka jazdy na rowerze

  e-Learning Courses

 • Zdolni z Pomorza - kurs przykładowy

  e-Learning Courses

 • Zbieranie i numeryczna analiza danych

  e-Learning Courses

  Zbieranie i analiza danych pomiarowych

 • Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii

  e-Learning Courses

 • Zastosowanie Matematyki w Technice II

  e-Learning Courses

  Zastosowanie metod numerycznych w elektrotechnice: rozwiązywanie układów równań liniowych oraz równań i układów równań nieliniowych, interpolacja funkcji, aproksymacja średniokwadratowa, numeryczne całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Studia stacjonarne I stopnia, kier. Energetyka, sem. 4

 • Zastosowanie Matematyki w Technice

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3

 • Zastosowania elektroniki molekularnej

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

 • Zasady eKonkursów

  e-Learning Courses

 • ZARZSTRATNSTC

  e-Learning Courses

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - niestacjonarne Z II msu 4 sem 3 i msu 3 sem 2 sem letni 2018/19

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI_VII SEM_Michał Tomczak

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  e-Learning Courses

  Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

 • Zarządzanie Systemami Baz Danych

  e-Learning Courses

  Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).

 • Zarządzanie ryzykiem

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym

  e-Learning Courses

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektami II

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami dla inżynierów

  e-Learning Courses

  Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych

 • Zarządzanie projektami - studia zaoczne

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie produktem w branży IT

  e-Learning Courses

  Cel kursu: Rozwój umiejętności z zakresu tworzenia innowacyjnych produktów, wprowadzania ich na rynek, analizy odpowiedzi rynku i zarządzania produktem.

 • Zarządzanie procesami - stacjonarne

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie procesami - niestacjonarne

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie Organizacją

  e-Learning Courses

  Dobrzy managerowie mogą poprowadzić organizacje do sukcesu. Natomiast słabi, mogą zniszczyć nawet najsilniejszą. Ten przedmiot ma na celu przekazanie fundamentów wiedzy oraz wskazanie źródeł inspiracji do osobistego rozwoju tych DOBRYCH. Zapraszam Wioleta Kucharska

 • Zarządzanie małą firmą nstac

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie małą firmą

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną NSTC

  e-Learning Courses

Alphabetical order