Fizyka Materiałów II - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Fizyka Materiałów II

Inżynieria Materiałowa st. II sem. 1  

Materiały będą pojawiały się raz w tygodniu w takim wymiarze zaangażowania jak wykład do momentu powrotu do zajęć w trybie stacjonarnym.

Student po zaznajomieniu się z treścią wykładu zoobowiązany jest do zaliczenia testu. 

Zadania domowe mają charakter fakultatywny i będą dodatkowo punktowane. 

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2894 open in new tab
Start date:
15-03-2020
Access type:
Password required
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times