Funkcjonalne i Bioaktywne Składniki Żywności 2022 - e-learning course - Bridge of Knowledge

Search

Funkcjonalne i Bioaktywne Składniki Żywności 2022

Kurs jest uzupełnieniem treści przedmiotu Funkcjonalne i Bioaktywne Składniki Żywności, który realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów na semestrze letnim 2022 i dedykowany jest dla Studentów II stopnia sem. 1 kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21142 open in new tab
Start date:
15-02-2022
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times