Geometria wykreślna I, 2018/19 - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Geometria wykreślna I, 2018/19

Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a) oraz aksonometrii.

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1835 open in new tab
Start date:
01-10-2018
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times