Wstęp do informatyki - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Wstęp do informatyki

Pakiet biurowy (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, podstawy programowania w języku C.

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=993 open in new tab
Start date:
01-10-2017
Access type:
Password required
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times