Zarządzanie kapitałem ludzkim - niestacjonarne - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie kapitałem ludzkim - niestacjonarne

Przedmiot na specjalności "Zarządzanie organizacją" na studiach II stopnia na kierunku "Zarządzanie", realizowany w semestrze 4

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2454 open in new tab
Start date:
04-10-2019
Access type:
Password required
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 2 times