Edward Szczerbicki - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

  • Katedra Zarządzania

    * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

  • Komisja ds Infrastruktury Informacyjnej

    KRASP Konferencja Rektorow Akademickich Szkol Polskich

    Ekspertyzy i doradztwo w zakresie infrastruktury informacyjnej polskich uczelni

seen 3419 times