Edyta Gołąb-Andrzejak - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Contact

Adiunkt

Workplace
Gmach B pokój 802
Phone
(58) 348 60 19

Publication showcase

 • Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

  - Year 2021

  W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej...

  Full text to download in external service

 • Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0

  - Year 2020

  Strukturę opracowania zbudowano w odniesieniu do zagadnienia relacji międzyorganizacyjnych. Omawianą kwestię osadzono w obecnych realiach Industry 4.0. Celem monografii jest omówienie roli Industry 4.0 w budowaniu i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych oraz w kształtowaniu ich specyfiki. W pięciu rozdziałach przedstawiono aspekty „sieciowego” powiązania różnych podmiotów i jednostek na gruncie teorii zarządzania. Opracowanie otwiera...

  Full text available to download

 • Market orientation and hotel performance: The mediating effect of creative marketing programs

  This work investigates the indirect effects between market orientation and hotel performance through creative marketing programs. The focus is on exploring the indirect effects between 1) customer orientation, competitor orientation, and cross-functional integration; and 2) hotel financial performance through two aspects of creative marketing programs, namely, novelty and meaningfulness. Through an empirical analysis using structural equation...

  Full text available to download

Obtained scientific degrees/titles

seen 1228 times