Dni Otwarte CTT PG - Events - Bridge of Knowledge

Search

Dni Otwarte CTT PG

Dni Otwarte CTT PG

Centrum Transferu Technologii PG zaprasza 2.02.2023 r. na konsultacje osoby, które zamierzają pozyskać projekty badawcze oraz tych, którzy już realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym.

Tematyka konsultacji:

skuteczne nabywanie wyników prac intelektualnych powstałych w ramach projektów badawczych, np. od studentów i doktorantów; określanie biznesowych ram współpracy z firmami przy realizacji grantów konsorcjalnych; wyznaczanie realnych do osiągnięcia wskaźników projektów w zakresie ich komercjalizacji, ochrona własności intelektualnej; przewidywanie kosztów związanych z procesem ochrony i komercjalizacji wyników badań; optymalne scenariusze komercjalizacji wyników projektów badawczych i podziału korzyści z ich wdrożenia.

Dodatkowe informacje nt. Dni Otwartych znajdują się na stronie CTT. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o wcześniejsze umówienie się (spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie online poprzez MS Teams) – e-mail ctt@pg.edu.pl lub tel. 58 348 66 40

W tym samym czasie na konsultacje zaprasza również Szkoła Startup.

Details

Start date:
02-02-2023 09:00
Ends date:
02-02-2023 15:00
Category:
Współpraca
Homepage:
https://ctt.pg.edu.pl/2022-12/dni-otwarte-centrum-transferu-technologii-pierwsze-czwartki-miesiaca open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times