Radiostacja okolicznościowa SN70ETI - Events - MOST Wiedzy

Search

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH włączyło się w obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jako że podstawowym obszarem działalności koła jest nawiązywanie łączności radiowych z licencjonowanymi krótkofalowcami z całego świata i promowanie działalności radioamatorskiej, radiostacja klubowa pracuje w tym roku z okolicznościowym znakiem wywoławczym SN70ETI przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej specjalnie na obchody rocznicy. Zwyczajowo krótkofalowcy potwierdzają przeprowadzone łączności przez wysłanie do korespondenta tzw. karty QSL, czyli karty o rozmiarach widokówki z informacjami o łączności. Im rzadsza karta, tym cenniejsza dla krótkofalowców, dlatego zaledwie 70 pierwszych łączności z radiostacją SN70ETI, nawiązanych w dniu 26.05.2022 r. po godzinie 15:00 UTC (17:00 czasu lokalnego), zostanie potwierdzonych specjalną okolicznościową kartą QSL.

Zapraszamy wszystkich licencjonowanych krótkofalowców do łączności, natomiast osoby zainteresowane krótkofalarstwem mogą nawiązać kontakt z kołem SP2PZH.

Szczegóły i informacje kontaktowe dostępne są na stronie https://sn70eti.sp2pzh.pl.

Details

Start date:
26-05-2022 15:00
Ends date:
26-05-2022 23:55
Category:
Inne
Homepage:
https://sn70eti.sp2pzh.pl open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times