Rekrutacja na studia na Politechnikę Gdańską - Events - Bridge of Knowledge

Search

Rekrutacja na studia na Politechnikę Gdańską

Rekrutacja na studia na Politechnikę Gdańską

Na kandydatów czeka aż 37 kierunków na 8 wydziałach, w tym m.in.: informatyka, zielone technologie, budownictwo czy ekonomia, a także nowy kierunek – Technologie Przemysłu 5.0.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 dla obywateli polskich rozpoczyna się 22 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. W tym okresie kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, załączyć skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy z olimpiad i konkursów.

Details

Start date:
22-05-2024 00:00
Ends date:
14-07-2024 23:59
Category:
Edukacja
Homepage:
https://link.pg.edu.pl/9V8Jv open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times