Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej - Events - MOST Wiedzy

Search

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Trzy spotkania w trzy miesiące na trzech uczelniach pod wspólnym hasłem Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos. Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań

Uniwersytet Gdański

28.04.2022 r. godz. 14:00        sala teatralna w budynku Neofilologii UG

Wykład Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG  geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

26.05.2022 r. godz. 14:00         sala im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed

Wykład Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego I Ochrony Środowiska UG.

 

Politechnika Gdańska 

23.06.2022 r. godz. 14:00         Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Fahrenheita PG 

Wykład Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

Więcej informacji na stronie Uczelnie Fahrenheita

Details

Start date:
23-06-2022 14:00
Ends date:
23-06-2022 15:30
Category:
Współpraca
Homepage:
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 2 times