Grażyna Grelowska - Teaching - MOST Wiedzy

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej

  PhD thesis

  mgr Ziemowit KLIMONDA - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - 2013

 • BADANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ HAŁASU NA MAŁYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

  PhD thesis

  mgr inź. Mateusz Weryk - Politechnika Gdańska - 2013

 • Metoda przetwarzania batymetrycznych danych pomiarowych do opisu kształtu dna morskiego

  PhD thesis

  mgr inż. Janusz Ogrodniczak - Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego - 2009

 • Wykorzystanie szumów morza do identyfikacji warstw rozpraszających i wybranych parametrów hydrometeorologicznych w obszarze Bałtyku

  PhD thesis

  mgr Aliaksandr Lisimienka - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot - 2007

 • Metoda generowania symulowanych obrazów sonarowych dla potrzeb nawigacji porównawczej

  PhD thesis

  mgr inź. Michał Pałczyński - Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Szczecin - 2007

 • Analiza wieloelementowych głowic akustycznych metodą przestrzennej odpowiedzi impulsowej – opracowanie modelu teoretycznego oraz badania eksperymentalne

  PhD thesis

  mgr inź. Adam Szpakowski - Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Gliwice - 2005

 • Identyfikacja obiektów pływających na podstawie pasywnych pomiarów hydroakustycznych dokonanych za pomocą jednego odbiornika

  PhD thesis

  mgr inź. Przemysław Soszyński - Akademia Marynarki Wojennej w Gdynia - 2005

Opinionated people list

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. Jarosław Tęgowski - 2018

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inź. Ignacy Gloza - 2013

seen 1201 times