Grażyna Grelowska - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Leader)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • International Commission for Acoustics

  Multinational organisation

  Conducted 2013-06-05 - 2016-06-04 at position: Członek Zarządu

 • Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 2011-11-25 - 2014-11-24 at position: Wiceprzewodnicząca

 • Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 2007-11-24 - 2014-11-23 at position: Członek

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Conducted 2012-04-13 - 2013-04-12 at position: Członek Zespołu do Spraw Nagród

 • Polskie Towarzystwo Akustyczne Zarząd Główny

  Conducted 2011-09-10 - 2014-09-09 at position: Przewodniczący

 • Rada Naukowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

  Conducted 2007-01-01 - 2014-12-31 at position: Członek

Positions in journals editorial offices

Membership in scientific consortia

 • MOTYL 2

  Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowana analize sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych, projekt NCBiR nr O ROB 0007 01/ID7/1, wykonawca, 2011-2014

  With: Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Gdańska, Veritech Sp. z o.o., Vortex Sp. z o.o.

 • ZALEW

  Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń, projekt NCBiR umowa nr DOBR/0020/R/ID3/2013/03, 2013-2015

  With: Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Wrocławska, SRS Polska Sp. z o.o.

seen 1238 times