Grzegorz Zieliński - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2008-10-23

    Obtained science degree

    dr inż. Management (Humanities)
    Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

seen 775 times