Elektryczny zespół napędowy, zwłaszcza dla urządzeń zanurzalnych - Invention - MOST Wiedzy

Search

Elektryczny zespół napędowy, zwłaszcza dla urządzeń zanurzalnych

Invention

Details

Creators
Property
Supervisor unit

Legal protection

Status
Discountinued
Patent granting institution
Europejski Urząd Patentowy
Application number
EP.15460075 23-09-2015

Legal protection

Status
Rejected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.412573 02-06-2015

seen 27 times