Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i p-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplmentarności w DNA - Invention - Bridge of Knowledge

Search

Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i p-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplmentarności w DNA

Invention

Details

Supervisor unit

Legal protection 213305

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P384644 10-03-2008
Patent number
213305
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 1336 times