Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania - Invention - MOST Wiedzy

Search

Nanokompozytowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy i sposób jego wytwarzania

Invention

Description

Nanokompozyt polimerowy oznacza materiał dwufazowy, w którym w osnowie polimerowej są równomiernie rozmieszczone cząstki napełniacza, przy czym przynajmniej jeden z wymiarów tych cząstek nie przekracza 100 nanometrów. Nanokompozyty uważane są za materiały XXI wieku i przewiduje się, że w najbliższych latach zakres ich zastosowań będzie dynamicznie wzrastał. Mikroporowate elastomery poliuretanowe to materiały które łączą cechy charakterystyczne dla elastomerów i pianek poliuretanowych. Zastosowanie nanonapełniaczy znacząco wpływa na poprawę właściwości użytkowych otrzymanych materiałów, tj. wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 40 % i podwyższenie stabilności termicznej w stosunku do materiałów referencyjnych. Główną zaletą nowych nanokompozytowych i mikroporowatych elastomerów poliuretanowych o unikatowych właściwościach jest użycie tlenku grafenu lub zredukowanego tlenku grafenu.

Market applications and customers

  • Produkcja obuwia specjalistycznego (podeszwy);
  • Amortyzatory, elementy sprężynujące, antywibracyjne/ producenci wyrobów technicznych;
  • Produkty redukujące hałas/ np. Producenci ekranów dźwiękoszczelnych.

Innovative aspects and main features

  • Unikatowe właściwości dzięki zastosowaniu grafenu lub tlenku grafenu (mechaniczne, termiczne oraz przewodzące);
  • Mikroporowate poliuretany charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz tłumiącymi;
  • Membrana z utlenionego grafenu nie przepuszcza gazów, a równocześnie jest całkowicie przenikalna przez wodę;
  • Możliwość otrzymania materiałów o pożądanych właściwościach użytkowych
    np. dobre właściwości mechaniczne, podwyższona stabilność termiczna, odporność na starzenie itp. oraz możliwość spienienia kompozycji poliuretanowych przy użyciu wody.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska Instytut Przemysłu Skórzanego M.B. Market Ltd.
Supervisor unit

Legal protection

Status
Pending
Patent granting institution
Europejski Urząd Patentowy
Application number
EP.14460073 20-10-2014
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Legal protection

Status
Pending
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.407586 19-03-2014
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 254 times