Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce - Invention - MOST Wiedzy

Search

Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest satelitowy agregat pompowy z mechanizmem ewolwentowo-łukowym o odwróconej kinematyce. 

Market applications and customers

 

  • Ratownictwo górnicze i straż pożarna (mini agregaty przenośne);
  • Przemysł spożywczy, petrochemiczny (przepompowywanie cieczy);
  • Hydraulika siłowa (układy filtracji cieczy - szczególnie tam gdzie wymagane jest bezpieczeństwo pracy, mała masa urządzeń, łatwość transportu i brak wirujących odsłoniętych elementów urządzeń).

 

Innovative aspects and main features

 

  • Ewolwentowo-łukowe zęby mechanizmu satelitowego (zaletą jest duża wytrzymałość zęba u jego podstawy, ograniczone do minimum luzy wierzchołkowe i międzyzębne, co ogranicza poślizg zębów satelitów po zębach wirnika i obwodnicy. Skutkuje to mniejszym zużyciem i większą trwałością);
  • Rozrząd mechanizmu roboczego o odwróconej kinematyce (zaletą jest zwiększone pole przepływu cieczy w płytkach rozrządu. W efekcie pompa jest samossąca w dużym zakresie natężenia przepływu.

 

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 223907

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.403060 07-03-2013
Patent number
223907
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times