Sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jezdnych sieci trakcyjnej zwłaszcza do celów pomiarowych - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jezdnych sieci trakcyjnej zwłaszcza do celów pomiarowych

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób bezstykowej lokalizacji przewodów jednych sieci trakcyjnej, zwłaszcza do celów pomiarowych, przy wykorzystaniu technik wizyjnych i analizy obrazu. Niedogodnością obecnie stosowanych stykowych sposobów lokalizacji przewodów jezdnych jest możliwość wykorzystania ich jedynie do pomiarów dynamicznych, tj. uwzgledniających zjawiska związane z Wypieraniem przewodu jezdnego przez odbierak prądu na skutek sił docisku statycznego i aerodynamicznego oraz do pomiarów quasi statycznych wykonywanych przy mocno ograniczonej prędkości jazdy wagonu pomiarowego. Pomiary statyczne przy wykorzystaniu sposob6w stykowych lokalizacji przewodu jezdnego są niemożliwe. Niedogodnością sposobów bezstykowych wykorzystujących techniki laserowe jest wysoki poziom skomplikowania aparatury pomiarowej oraz podatność na uszkodzenia związana z istnieniem dużej liczby ruchomych elementów w torach optycznych tych urządzeń, np. luster, soczewek.

Market applications and customers

Wynalazek może być wykorzystany do celów pomiarowych w transporcie kolejowym, szynowym. 

Innovative aspects and main features

  • Możliwość wykonania pomiarów statycznych położenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej.
  • Pomiary mogą być wykonywane przy dużej prędkości jazdy wagonu lub pojazdu pomiarowego.
  • Do pomiaru używa się elementów pomiarowych pozbawionych części ruchomych.
  • Metoda bezstykowa.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection

Status
Rejected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.392062 05-08-2010
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times