Sposób i system miksowania dźwięku - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób i system miksowania dźwięku

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i system miksowania dźwięku. Wśród znanych rozwiązań, sposobów i systemów wykorzystywanych w profesjonalnej produkcji muzycznej wyróżnić można kilka grup rozwiązań, w których wykorzystywany jest stół mikserski, kontroler lub aplikacja komputerowa. Wadą tych rozwiązań jest problem  zniekształcania obrazu dźwiękowego, utrudniający procesy miksowania. Często też występuje negatywny wpływ obrazu na percepcję dźwięku przez użytkownika systemu. Sposób miksowania dźwięku charakteryzuje się tym, że określone operacje miksowania wykonuje się bezdotykowo za pomocą gestów użytkownika przekazywanych do modułu akwizycji gestów (kamery). Dzięki temu eliminuje się wpływ obrazu na percepcję dźwięku oraz pojawia się możliwość jednoczesnej zmiany więcej niż jednego parametru.

Market applications and customers

Zastosowanie w szczególności w studiach nagrań do modyfikowania parametrów poszczególnych ścieżek nagrania muzycznego w celu otrzymania oczekiwanego końcowego sygnału fonicznego.

Innovative aspects and main features

Aspekty innowacyjne

  • Określone operacje miksowania wybiera się i wykonuje bezkontaktowo za pomocą gestów obiektów sterujących (za pomocą dłoni użytkownika);
  • Pomiędzy kontrolerem komunikacji i modułem kalibracji znajduje się panel kontrolny;
  • Przed procesem miksowania dźwięku wykonuje się kalibrację gestów, umożliwiającą dokładniejsze czytanie gestów użytkownika;
  • Zespół głośników tworzą głośniki stereofonii dookolnej, a użytkownik z obiektami sterującymi znajduje się w punkcie optymalnego odsłuchu.

 

Główne zalety:

  • Możliwość jednoczesnej zmiany więcej niż jednego parametru;
  • Wyeliminowanie wpływu obrazu na percepcję dźwięku;

Wyeliminowany został problem filtracji grzebieniowej.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 223813

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.395458 28-06-2011
Patent number
223813
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times