Sposób i układ do oceny stopnia zużycia warystora - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób i układ do oceny stopnia zużycia warystora

Invention

Description

Warystory, ze względu na występujące w sieci energetycznej przepięcia również podczas wyładowań atmosferycznych ulegają degradacji zmniejszając potencjalnie ochronę przed przepięciami odbiorników energii dołączonych sieci. Stąd istnieje praktyczna potrzeba monitorowania stopnia zużycia warystorów, aby dokonać ich wymiany w odpowiednio wczesnym momencie. Ponadto w przypadku zwarcia linii zasilania średniego lub wysokiego napięcia podczas awarii (np. w wyniku uszkodzenia warystora nadmiernym przepięciem) istnieje potrzeba określenia bez konieczności oglądu każdego z ograniczników na konstrukcji słupów energetycznych, który z ograniczników w zwartym odcinku linii energetycznej jest uszkodzony.

Rozwiązanie pozbawione jest tej wady, przy jednocześnie niezbyt wysokich kosztach realizacji układu pomiarowego. 

Market applications and customers

Firmy obsługujące sieci energetyczne i montujące konstrukcje elektryczne.

Innovative aspects and main features

  • Oszczędność energii- układem kontrolnym steruje mikrokontroler, który pobiera energię tylko w czasie wystąpienia przepięcia, co wpływa na zredukowanie energii potrzebnej do zasilania układu i możliwość jego zasilania za pomocą baterii słonecznej lub zwykłej baterii nawet przez okres kilku lat. Informacja o stopniu zużycia warystora jest przesyłana drogą radiową do odbiorcy za pomocą oddzielnego modułu nadawczo-odbiorczego, chrakteryzującego się także niewielkim zużyciem energii, pracującego głównie w trybie czuwania.
  • Relatywnie małe koszty konstrukcji i użycia takiego układu, w porównaniu z rozwiązaniami już istniejącymi.
  • Możliwość określenia faktycznego stopnia zużycia warystora, a nie jedynie zdiagnozowania faktu wystąpienia awarii.
  • W związku z zastosowaniem układu monitorującego stopień zużycia warystora, brak konieczności oglądu każdego z ograniczników na konstrukcji słupów energetycznych, w przypadku zwarcia linii zasilania średniego lub wysokiego napięcia podczas awarii.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 222218

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.396244 06-09-2011
Patent number
222218
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times