Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób usuwania siarczków ze ścieków i wód technologicznych, zwłaszcza o charakterze redukcyjnym

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania siarczków i siarkowodoru z permeatu powstającego w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i półtechnicznych opracowano rozwiązanie technologiczne umożliwiające redukcję stężenia siarczków w permaecie do poziomu poniżej 1 mg S^2-/dm^3, czyli do wartości bezpiecznej dla zdrowia ludzi i umożliwiającej odprowadzanie odcieków do kanalizacji.

Market applications and customers

 

  • Dezodoryzacja odpadów na zlecenie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • Ochrona infrastruktury kanalizacyjnej;
  • Ochrona zdrowia. 

Innovative aspects and main features

  • Uniwersalność metody – zastosowanie bez istotnych zmian w instalacji;
  • Utrzymanie wymaganego stężenia siarczków niezależnie od wartości początkowej;
  • Zmniejszenie zużycia perhydrolu;
  • Brak lub minimalizacja ilości produktów ubocznych, np. osadów;
  • Automatyzacja sterowania procesem – bezobsługowość pracy instalacji;
  • Możliwość pracy okresowej bez ponoszenia kosztów rozruchu. 

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection

Status
Pending
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.414168 28-09-2015
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times