Sposób wytwarzania nawierzchni drogowej asfaltowej - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób wytwarzania nawierzchni drogowej asfaltowej

Invention

Description

Czarna nawierzchnia asfaltowa osiąga w południe latem temperaturę około 70 stopni C. Temperatura ta utrzymuje się przez kilka godzin dziennie, co przy wzmożonym ruchu drogowym prowadzi do mięknięcia i płynięcia mieszanek asfaltowych i mineralno-asfaltowych, powstawania kolein, muld i innych uszkodzeń mechanicznych. Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji temperatury asfaltu, który ma zapobiec powstawaniu opisanych niedogodności. Sposób polega na zastosowaniu materiałów zmiennofazowych powstałych jako odpad z destylacji ropy naftowej. Według przeprowadzonego badania temperatura powierzchni drogi modyfikowanej cerezyną była o ponad 5 stopni niższa niż drogi niemodyfikowanej.

Market applications and customers

  • Budowa nowych i naprawa istniejących nawierzchni asfaltowych.
  • Stabilizacja temperatury nawierzchni.

Odbiorcy: Producenci mieszanek asfaltowych.

Innovative aspects and main features

  • Wykorzystanie niedrogich materiałów zmiennofazowych PCM;
  • Stabilizacja temperatury asfaltu:
  • Ochłodzenie za dnia – zapobieganie przegrzania, mięknięcia, topnienia, powstawania kolein, muld, innych uszkodzeń mechanicznych;
  • Oddanie zmagazynowanej energii w nocy – ochrona przed kondensacją wilgoci i osadzaniem rosy;
  • Płynność procesu schładzania;
  • Wykorzystanie cerezyny, środowiskowo obojętnego odpadu z destylacji ropy naftowej;
  • Wykorzystanie wytrzymałych, lotnych popiołów z elektrociepłowni.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 229182

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.409634 29-09-2014
Patent number
229182
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 36 times